HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 007 / c.

Date 1773. május 12.
Description

Hitelesítés nélküli másolatok, 13 folio, a jelenlegi levéltári jelzet szerint fol. 418-tól 430-ig. Ebből a főirat 2 folio, magyar, a mellékletek 11 folio, magyar (lásd 3. reg. oldal).

Text

Urbárium mellékletekkel Batthyányi József gróf kalocsai érsek szerződése a bácsújfalui jobbágyokkal.
Bácsújfalu:
Terményeikből kilencedet és tizedet adnak. – A dézsmát behordják az uraság szérűskertjébe, amelynek kerítését ők tartják rendben. – A bácsi granáriumból 940 mérő gabonát kötelesek átszállítani Istvánmezőre. – Megegyezés szerint vagy 100 napi igás vagy 200 napi gyalog robotot vállalnak. – Borárusítás a falué egy negyedévre, sörárusítás Szt. Mihálytól Szt. Györgyig, pálinkafőzés és árusítás egész évben a falué, faizás. – A készpénz census Szelencse pusztát is beleszámítva évi egyezer forint. – Ezen felül minden háztól konyhaajándékként egy pár csirke, két friss tojás, közösen egy mázsa tehénvaj. Mészárszék, kereskedés a földesúr joga. – A vadászás tilalmas „…hanem a süket Fajtoknak fogassa megengedtetik, de olyan értelemmel, hogy minden hatodik párt az Urasághnak bé adgyák…” – A farkasok irtása közérdek, ezért szükség szerint „azon ártalmas vadaknak vadászatyára tartoznak ki állani”. – Bíró, esküdtek választása, a nótárius alkalmazása. – Határjelek karbantartása. – Az 1774. október 13-i vármegyegyűlés megjegyzései az ismertetett urbáriumhoz: terményszállítás esetén 10 mérőn túl ne rakjanak a szekérre. – A zsákokat a szállításhoz a földesúr köteles adni. – A szállítás közben felmerülő károkat, ha azokat nem a jobbágyok okozták, a földesúr viseli. – Vadászatokra messzire ne vezényeljék ki a jobbágyokat. – Farkasvadászatokra a lőszert a földesúr adja. – Hivatkozások az 1758-as betelepítési szerződés pontjaira, mint a mostani urbárium előzményére, amely szerint az aratórész nem esik dézsma alá, tehát a mostani urbáriumban is az arató rész legyen mentes a tized és kilenced alól. – Készpénz census szempontjából szét kell választani a falut és a praediumot, amelyet csak használ az érsek a tizedek árendája fejében.
Kalocsai érsekség birtoka.
(Bács m.): Bács Újfalu – Szelencse praedium

Search result navigation
Content provider