HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 239. - No. 010.

Date 1804. október 15.
Description

6 old. (Latin nyelvű, eredeti.)

Text

"Conscriptio" [urbáriális adatokkal], amelyet a kamara huszti provisora a helyszínen készített.
Rippinye Majdan:
Szomszéd helységek és azok birtokosai. Ez a portio "jure Keresztiano" tartozik a fiscushoz. Társtulajdonosok név szerint. Hegyvidék, a tél hosszú. Terméketlen talaj. Az Urbariális Regulatio szerint IV. osztályú. – Földesúri jövedelmek: készpénz census, árendák, házadó, konyhaszolgáltatás megváltása, robotok készpénz értéke, tüzifa szállítás, fonás helyett zsákszolgáltatás. A felsorolt jövedelmekről kimutatás 1795-től 1801-ig. Termény, juh- és méhkilencedet eddig nem szedtek, ezeknek készpénz értéke lenne sessiónként kb. 3 fl. Alattvaló által saját erejéből épített malom készpénz censusa. – A lakosság görögkatolikus rutén. Fő terményük a zab. Jó legelőik és nagykiterjedésű fenyő- és bükkerdeik vannak. Tutajkészítés, faértékesítés. A huszti kamarai uradalomhoz tartozik, "a Datiis Urbarialibus immunis est" a falu bírája aki ezt a portiót irányítja.
Kamarai portio "in processu Verchovina".
(Máramaros m.): Rippinye Majdan

Search result navigation
Content provider