HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 239. - No. 009.

Date 1814. január 22.
Description

(Eredeti, német nyelvű, sok melléklettek, bekötve, összesen 100 old.)

Text

[Conscriptio urbáriális adatokkal és Aestimatio] (Külön Index a mellékletekről az Összeírás elején.)
Zsuppa:
A helység fekvése, határai, a szomszédokkal közös határrészek méretei. Hasznot hozó épületek és azok becslése iparágak szerint. Sessiók, 10 negyed, 33 nyolcad, 1 saját házában lakó zsellér. A sessiókhoz tartozó szántók és rétek. Sessión kívüli földek "Industrial Gründe". Allódiális földek, szabad, szolgáltatásra nem kötelezett terület. Használhatatlan terület. Zsellérszállások tartozékai. – Készpénz census és egy másik kisebb census: "die kleine Abgabe… nach der zweiten Contributions Klasse". Robotszolgáltatás természetben. A sessiókon kívüli földek árendája. Pálinkafőzők censusa. Terménytizedek, értékesítési lehetőségek. Kender- és lentized. Bárány- és kecsketized. Méhtized. Bortized. – Az erdők haszna fakitermelésből. Az allódiális földek, rétek jövedelme. A halászat haszna. Mészárszék árendája. Kocsma censusa. – Mellékletben az uradalmi épületek becslése iparágak szerint, jövedelmi kimutatások 1793-tól kezdődően, birtoktörténeti dokumentumok.
"...per defectum Josepho Frumerianum" felerészben kincstári birtok.
(Krassó m.): Zsuppa.

Search result navigation
Content provider