HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 020.

Date 1781. április 19.
Description

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, nyomtatott német nyelvű példány, egy melléklettel 6 folio.

Text

(Becslés) „Schätzung Ausatz”, amelyet a bányászfalu jövedelmeiről dolgoztak ki a kamara temesvári számvevőségén.
Ferendia:
Oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység. – Négy egésztelkes, 46 féltelkes, 164 negyedtelkes és 45 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 16 házas zsellérből áll – népessége az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartozik: telekcensus egyenként és együttes összege – robotnapok száma telkenagyság szerint és összegezve, házas zsellérek és a 11 házatlan zsellér robotnapjainak száma, pénzértékük összegezve. – Az egésztelekhez 16 hold szántó tartozik, a félhez, negyedhez, nyolcadhoz fele, negyede, illetve nyolcada tartozik, a földterület összegzése, előre nem számított eshetőségekre negyedrészét leszámítva, felét téli, felét nyári gabonával vetve, gabonatizedének együttes jövedelme mérőkben, pénzértéke. – Báránytized jövedelme hat évi átlag alapján számítva, méhtized jövedelme. – Kisebb adományokra fizetett összeg teleknagyság szerint és együttesen. – Erdő nincs a helység területén. – Maradványföldek részletezése minőség szerint, nagyságuk holdakban, holdankénti és együttes jövedelmük. – Egyéb uradalmi jövedelmek az italmérés jövedelme, a lakosok negyedévi szabad bormérését leszámítva. – Nem telki állományú földek részletezése, nagyságuk holdakban, holdankénti és együttes jövedelmük. – Négy harmadosztályba és hét negyedosztályba sorolt ház, censusuk egyenként és összegezve. – Egy negyedosztályba sorolt kereskedő, censusának összege, egy kovács, censusának összege. – Jövedelmek nettó végösszege: 1395 ft. 55 Xr. ezt tőkésítve adja meg értékét. – Mellékletben kimutatás az 1774–1779 évek közti jövedelmekről.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Ferendia

Search result navigation
Content provider