HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 019.

Date 1781. március 6.
Description

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, nyomtatott német nyelvű példány, egy melléklettel, 6 folio.

Text

(Becslés) „Schätzung Aufsatz”, amelyet a bányászfalu jövedelmeiről dolgoztak ki a kamara temesvári számvevőségén.
Esserisch:
Harmadosztályba sorolt helység, óhitű oláhok lakják. – A két féltelkes, 65 negyedtelkes, 249 nyolcadtelkes jobbágyból, valamint 20 házas zsellérből álló faluból a következő uradalmi jövedelmek folynak be: a jobbágyok és házas zselléres által fizetett telekcensus egyenkénti és együttes összege – robotnapok száma telkenagyság szerint egyenként és összegezve – házas és házatlan zsellérek robotnapjai, pénzértékük összegzése. – A féltelekhez nyolc hold szántó tartozik, a negyedhez fele, a nyolcadhoz negyede, a földterület összegzése, előre nem látott eshetőségekre negyedrészét levonva, felét őszivel, felét tavaszival vetve, fenti maradványból befolyó gabonatized mérőkben, pénzértéke egyenként és összegezve – báránytized pénzjövedelme hat évi átlag alapján számítva – méhtized jövedelme. – Kisebb adományokra fizetett összeg teleknagyság szerint és együttesen. – Erdők nincsenek a helységben. – Maradványföldek részletezése minőség szerint, nagyságuk holdakban, holdankénti jövedelmük összegzése – malomtelek censusának jövedelme, legelő nagysága holdakban, jövedelme. – Italmérési jog jövedelme hat évi átlagot számítva, a lakosok negyedévi bormérését leszámítva. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme hat évi átlag alapján. – Nem telki állományú földek jövedelme, répaföldek nagysága holdakban, jövedelme, gyümölcsöskertek nagysága, jövedelme, sáfrányoskertek nagysága, jövedelme. – Két harmadosztályú, 18 negyedosztályú ház után fizetett census egyenkénti és együttes összege. – Kereskedők censusából, mesteremberek adójából nincs jövedelem. – Uradalmi épület nincsen a helységben. – Mellékletben jövedelmi kimutatás az 1774–1779 évek között a fenti tételekből.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Esserisch (Ezeres)

Search result navigation
Content provider