HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 004.

Date 1781. március 6.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti német nyelvű példány, egy melléklettel, 6 folio.

Text

Schätzung Aufsatz, amelyet a bányászfalu jövedelmeiről dolgoztak ki.
Doman:
Nyomtatott példányba kézzel írt számok, pótlások. – Harmadosztályba sorolt, oláhok lakta helység. – A népesség 36 negyedtelkes, 73 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 7 házas zsellérből áll – az általuk fizetett telekcensus együttes összege. – Robotnapok száma teleknagyság szerint, pénzértékük. – Gabonatized jövedelme teleknagyság szerint (a negyedtelekhez 4 hold szántó tartozik), a téli és nyári gabona pénzértéke (a tizedköteles terményeket nem részletezi). – Kisebb adományokra (kulináriákra) fizetendő összeg teleknagyág szerint és együttesen. – Allódiális szántók, erdők jövedelmében csemete, nagysága, maradványföldek, malomtelkek nagysága holdakban. – Italmérés jövedelme, leszámítva a lakosok negyedévi szabad bormérését. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. – Nem telkiállományú földek (gyümölcsöskertek, sáfrányosok = Savranen) nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Telek nélküli házak 4 harmadosztályú és 3 negyedosztályú, censusuk összege 30 ill. 20 krajcárjával számítva. – Négy paraszti vízimalom, censusuk egyenkénti és együttes összege. – Jövedelmek végösszege: 581 ft. 37 Xr. – Mellékletekben a bárány és méhtized, valamint az italmérés árendájának, pálinkafőző üstök taxája jövedelmének kimutatása az 1774–1779 évek közötti időben.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Doman

Search result navigation
Content provider