HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 003.

Date 1781. április 20.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti német nyelvű példány, egy melléklettel, 6 folio.

Text

„Schätzung Aufsatz”, amelyet a bányászfalu jövedelmeiről dolgoztak ki.
Doklen:
Nyomtatott példányba kézzel beírt számok, pótlások. – Másodosztályba sorolt, oláhok lakta helység: népessége 25 féltelkes, 261 negyedtelkes, 138 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 20 házas zsellérből áll – az általuk fizetett telekcensus együttes összege. – Robotnapok száma teleknagyság szerint és együttesen, hozzáadva három házatlan zsellér robotnapjait is. – Gabonatized jövedelme teleknagyság szerint (a féltelek 8 hold szántóból áll), a téli és nyári gabona mennyisége, (a tételeket nem részletezi) – báránytized, méhtized, dohánytized hozamának pénzértéke hat évi átlag alapján. – Kisebb adományokra fizetett összeg teleknagyság szerint és összegezve. – Allódiális földek, erdők nincsenek a helységben, jövedelmük sem lehet. – Malomtelkek nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Egyéb uradalmi jövedelmek az italmérés árendája, leszámítva a lakosok negyedévi szabad bormérését – pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. – Nem telkiállományú földek között gyümölcsösök, jövedelme holdanként 30 krajcárjával számítva. – Két harmadosztályú, telek nélküli harmadosztályú és 18 negyedosztályú ház, censusuk jövedelme 30, ill. 20 krajcárjával számítva. – 11 paraszti kanalasmalom, censusuk egyenként összegezve. – Három harmadosztályba sorolt kereskedő censusának összege. – Hátralékban az összeírás időpontjában nincsenek a lakosok. – Jövedelmek végösszege: 1315 ft. 25 Xr. – Mellékletben a bárány- és méhtized, dohánytized, valamint az italmérés árendájának, pálinkafőző-üstök taxájának jövedelmének kimutatása az 1774–1779 évek között.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Doklen

Search result navigation
Content provider