HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 011.

Date 1791. január 25.
Description

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 29 pagina. 8 db. melléklet.

Text

(Becslés) „Schätzung”, amelyet az előzetesen végeztt conscriptio nyomán dolgoztak ki a kamara temesvári számvevőségén.
Dolvadia:
Első osztályba sorolt helység, népessége 21 egésztelkes, 112 féltelkes, 95 negyedtelkes és hat nyolcadtelkes jobbágyból, valamint 4 házas zsellérből áll, összesen 238 család; az általuk fizetett census együttes összege; a megváltandó és részben természetben teljesítendő robotnapok száma teleknagyság szerint és együttesen, pénzértékük; kisebb adományokat, amelyek szárnyasokból, tojásokból, vajból és borjúváltságból állnak, jelenleg pénzen váltanak meg, teleknagyság szerinti és együttes összege. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Tizedjövedelmek tíz évi átlag alapján számítva búzából, kétszeresből, rozsból, zabból, kukoricából, kenderkévékből, pénzértékük egyenként és összegezve; egyéb tizedek a báránytized és méhtized, jövedelmük tíz évi átlag alapján. – Allódiális földek, részben jó, részben salétromos földekből áll, nagyságuk holdakban, jövedelmük tíz évi átlag alapján, bérbe vannak adva, mentes telkek részletezése; téglavető hely, jövedelme holdanként 24 krajcárjával számítva. – Királyi beneficiumok az italmérés, jövedelme a lakosok negyedévi szabad bormését leszámítva; húsmérés évi árendájának összege; halászat jövedelme. – Egyéb jövedelmek: mesteremberek adója, kereskedők censusának összege; pálinkafőző üstök taxájának jövedelme; malomcensusok összege. – Jövedelmek nettó végösszege a 10 % kezelési költség levonása után 2895 ft. 10 Xr., mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét.
Gyr:
A dolvadiai uradalomhoz tartozó, első osztályba sorolt helység. – Népessége 20 egésztelkes, 35 féltelkes, 18 negyedtelkes jobbágyból, továbbá 85 házas zsellérből áll. – Az uradalom jövedelmeiben csak a tizedben van eltérés, kölesből is adnak tizedet, mennyisége tíz évi átlag alapján, pénzértéke. – Nem telki állományú földek nincsenek a helységben. – Allódiális földek felsorolása, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Királyi beneficiumok közül halászat árendájából nincs jövedelem; kereskedők nincsenek. – Jövedelmek nettó végösszege. 1345 ft. 45 Xr. Végén summarium, a két helység jövedelemeinek végösszegét és azok értékét tünteti fel. – Mellékletekben pálinkafőzőüstök, malomcensusok jövedelmének alakulása az 1778–1787 évek között; kereskedők, mesteremberek censusának alakulása ugyanezekben az években; italmérés, húsmérés, halászat árendájának alakulása a jelzett évekből; maradványföldek jövedelmének alakulása, bárány- és méhtized, majd a gabonatized jövedelmének alakulása.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Dolvadia – Gyr

Content provider