HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 001.

Date 1808
Description

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 245 pagina.

Text

„Liquidations Aufsatz”, amelyet a birtok jövedelmeinek 1807. december 30-én történt rögzítése alapján dolgoztak ki. A régi és jelenleg fennálló restanciák kimutatása a készpénztartozásokról, tizedrestanciák régi és jelenlegi állapotáról.
Obad:
A bíró és esküdtek elismervénye az együttesen fennálló gabonatized-hátralékról; kivonat a tized megváltásáról; kivonat a négy helység együttes robotnapjairól és azok pénzértékéről. – Feljegyzés az obadi tényleges gabonatized és a holdanként hátralékos gabonatizedről; a helységből előre befolyt gabonatized személyenkénti kimutatása a lakosok névsora szerint tételenként. – Készpénz restancia alakulásának kimutatása. Kivonat a gabonatized restanciájának pénzértékéről. A fenti tételek kivonatainak és kimutatásainak ismétlése, minden helységnél a lakosok névsora is található.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Schebell (Zsebel) – Obad – Csakova – Ujlak

Content provider