HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 030 / b.

Date 1773
Description

11 old., szlovák és latin nyelvű, hiteles másolat 1833-ból

Text

Urbarium, az eredeti bő kivonata, eredetijét Szepes megye urbarialis bizottsága hagyta jóvá, melléklet az UC 224 : 30 (a)-hoz (49–60 old.)
Laczkova:
urbarium kivonat 1773-ból 1833-as hiteles másolatban – birtoktörténeti adatok, amelyek szerint ez a helység Podolin vár tartozéka volt – termény- és állatkilencedeiket saját választásuk szerint készpénzzel váltják meg – mentesek a vámtól a Lulyló város határában lévő vámnál, de mivel ez a vámhely nem a kamaráé, erre a vámmentességre az urbariális szerződés biztosítékot nem adhat – a kaszálóterület kiegészítéséül kapott szántók után a jövőben sem kell adózniuk – a kötelező tűzifa mennyiségének és szállításának meghatározása – a konyhaszolgáltatások mértéke és ideje „tempus butyri ... a medio may usque festum S. Michaelis, caponum per aestatem et authumnum, pullorum a festo Pentecostes usque F. S. Jacobi, ovorum vero a vere, usque Festum Nativitatis, megváltásukért nem lehet 48 xr-nál magasabb árat követelni – legelő bőségben van, így az állattartás nincs korlátozva – közös borjúajándék megváltására egy egész sessió után „unus grossus solvendus est” – a tilosban kapott állatok lelövése esetén a lelőtt állat húsát a tulajdonos visszakapja vagy készpénz kárpótlást kap érte – (a következő UC 224 : 31 szövegközti hivatkozásban olyan adatokat közöl ebből az 1773-as urbariumból, amelyek itt az Extractusban nem szerepelnek, lásd az UC 224 : 31 num.)
Kamarabirtok.
(Szepes m.): Laczkova

Content provider