HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 219. - No. 023.

Date 1818. szeptember 1.
Description

Eredeti, német. 35 eredeti számozású pagina. Fol. formátum. Saját kezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

„Beschreibung”. Összeírás, amelyet Nachtigall Mátyás conscriptor készített a megyei officiálisok hitelesítésével. 4 db. melléklet.
Pilchov:
Határai. Szántó egy nyomásban. Terméketlen, 3 évenként trágyázzák. – A rét és legelő igen kevés, irtásföldjeik vannak. – 3. úrbéres osztályba sorolt. – Egésztelek: 30 hold szántó, 12 hold rét. – Az urbáriumot 1773-ban vezették be. – Egésztelek, jobbágy: 33. – Holdnyi erdő, a fát egyes részekről csak télen tudják lejuttatni. – Holdnyi erdei tisztás. – A patakon malom fából. Szoba, kamra, disznóól, szín. – A jobbágyság szolgáltatásai: jobbágy és zsellér censua. Robotnap, fa szolgáltatás és hosszúfuvar készpénzben. – A kilencedet 4 fl. váltják meg. – Számítások az erdő bevételére. – A malom árendája. A kocsma bevétele. – Összes bevételből le 10 % rezsi. – A tiszta bevétel 5 % bázison tőkésítve. – Beírva: a lakosság névsora, teleknagyság, piaci ártáblázat 1789–1798. – Podolin és Lublo (csak a fa). – Erdőbecslés. A malom becslése. – Mellékelve: urbariuma 1773. szeptember 11. (eredeti). – 3 db. rectificalt becslés 1827. május 1., 1832. augusztus 8., 1833. december 28.
Kamarai birtok.
(Szepes m.): Pilchov

Search result navigation
Content provider