HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 219. - No. 022.

Date 1833. március 15.
Description

Eredeti német, 4 pagina. Fol formátu. Saját kezű aláírások és pecsétel lenyomatai.

Text

„Rectificate Schätzung”. Becslés, amelyet Fáy László kamarai tisztviselő készített korábbi becslés helyesbítéseként.
Torda:
1831-es becslés szerint a bevétel. Becsléshez hozzáad: az előzőből hiányzó házhely utáni censust. Az itt lakó zsellérek robotja készpénzben. – Az összes bevétel 5 % bázison tőkésítve. – Épületek: vendégfogadó, bolt mészárszékkel, uradalmi szárazmalom, tisztviselők lakása, istálló, szín, csűr, kukoricagóré, erdőőr háza, becsértéke, mesterségenként.
Kamarai falu.
(Bihar m.): Torda

Search result navigation
Content provider