HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 020 / a.

Date 1818. június 10.
Description

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott német nyelvű példány, mellékletekkel részben egybekötve, 68 folio. 2 db. melléklet.

Text

„Schätzung”, amelyet a dendai igazgatósághoz tartozó helység jövedelmeiről dolgoztak ki az előzetesen végzett összeírás nyomán.
Szkula:
A lakosok a következő szolgáltatásokkal tartoznak – másodosztályba sorolt helység, oláhok lakják, 179 ház van, utánuk fizetendő úrbéri census együttes összege – kisebb adományokra (victuáliákra) fizetendő összeg a 179 negyedtelek után, 12 és fél krajcárjával számítva együttes összege. – Robotnapok száma negyedtelkenként és együttesen, pénzértékük egyenként és összegezve, a robot egy részét (telkenként 11 napot) megváltanak, ennek értéke – házatlan zsellérek az utóbbi kilenc évben nem voltak, robotjövedelmek összegzése. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, holdanként 30 krajcárt fizetve utána együttes jövedelme. – Pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag alapján. – Gabonatized hozama 9 év alatt kétszeresből zabból, kukoricából, – egy évre eső hányad pénzértékénél a szállítás költségeit leszámítva. – Kenderkévék, kendermag, lentized mennyisége, pénzértéke. – Báránytized hozama a 9 év alatt, egy évre eső hányad, pénzértéke – méhtized jövedelmének egy évre eső hányada tizedjövedelmek összegzése. – Vadászat bérbe van adva, árendájának egy évre eső hányada. – Uradalmi maradványföldek, felhasználásuk módja, jövedelme. – Halászat árendájából, malomcensusból nincsen jövedelem. – Mészárszék bérbe van adva, árendájának összege. – Híd, vám, vásárjövedelmek, boltbérek nincsenek. – Mesteremberek adója 9 évi átlag nyomán, a Niczky-féle kulcs szerint. – Kocsma jövedelme. – Sör és pálinkafőző nincsen, a directívák szerint felvett jövedelem. – Erdő nagysága holdakban, jövedelme fakitermelésből, erdei legeltetésből és makkoltatásból. – Mivel a lakosok valamennyien görögkeleti vallásúak, kegyúri kiadások nem terhelik az uradalmat. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 6956 ft. 59 Xr – mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Mellékletekben jövedelmi kimutatások az egyes tételekről, kivonatok az 1809–1817 évek közötti időből – becslési kivonatok, puszta telkek névvel, becslési összegzés, utólagos becslés.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Szkula

Search result navigation
Content provider