HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 215. - No. 011.

Date 1818. június 20.
Description

Eredeti, pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű példány mellékletekkel 51 folio.

Text

„Beschreibung”, amelyet a birtok Wurm Józsefnek való adományozása alkalmából készítettek.
Szérb:
A modeni uradalomhoz tartozik, a Fehér-Körösig elnyúló síkságon terül el. – Határai, szomszédos helységek, azok hovatartozása. – Jóllehet határhányások nem állnak, határvillongások még sincsenek, kivéve egy a Körös által alkotott mintegy tíz holdnyi szigetet, melynek ügye az úriszék előtt áll. – Fából épített uradalmi kocsma, paraszti munkával készült, szalmával fedett, két szobából áll, egyik a csapszék, másik a kocsmáros lakószobája, – konyhából, kamrából, mely egyúttal pincéül is szolgál – az udvaron istálló, szín, mindkettő fából, szalmatetővel, nyolc állatra, illetve két kocsira való férőhellyel – kis konyhakert, nagysága, oszlopokkal kerített – az épület közepes állapotban, kerítése pedig rossz állapotban van, értéke a becslés szerint. – Szemben a kocsmával az uradalmi szérű, rajta vert agyagból kunyhó, közepes állapotban van, értéke a csatolt becslés szerint – hátrább 16 oszlopon álló pajta, szalmával fedett, méretei, közepes állapotban van, értéke – régi pálinkafőző kunyhó, agyagból építve, méretei, annyira rossz állapotban van, hogy már nem értékelik. – Az egész szérű nagysága az uradalmi szilvással együtt, értéke. – A jobbágyok, zsellérek, telkek, háza száma táblázatban, 48 jobbágy lakik 10 5/8 telken, van még házas zsellér is – a telkek számából levonandó a görögkeleti pópa és a bíró telke, melyek mentesek minden szolgáltatástól. – A lakosok kizárólag görögkeleti vallású oláhok, a csatolt urbárium szerint kezelik őket. – A konstitutivumot másodosztályba sorolták, egy egész telekhez 28 hold szántó, 12 hold rét és egy holdnyi belsőség tartozik, holdanként 1100 számítva. – A földek trágyázásra szorulnak, közepesen termékenyek, egy mérő kétszeres (a vetőmag leszámításával) a hármat, zab négyet terem – árpát sohasem vetnek, kukoricát kisebb kimaradt foltokban. – A lakosok földművelés mellett kereskedéssel is foglalkoznak, a síkságon vásárolt árukat Erdélybe szállítják, ugyanígy gyümölcseiket és szilvásaikat égetett pálinkát is. – Erdő sem községi, sem uradalmi nincsen, egy cserjésen kívül, amelyet legelőnek használnak, fajzásuk a lakosoknak a közeli erdőkben van, faszállítás kötelezettsége nélkül. – Szőlőhegy nincsen, ezért a bormérés csak Szent Mihálytól karácsonyig a lakosoké. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő census, együttes összege – victuáliákat egésztelkenként 51 krajcárral megváltják, összege – robotnapok együttes száma, pénzértéke, hosszúfuvar értékének kiszámítása – házas zsellérek robotnapjai, pénzértéke. – A kender kiskilenced alá esik, fonással nem tartoznak. – Pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme 9 évi átlag alapján. – Kilenced jövedelme a jövedelmi kimutatások alapján kétszeresből, zabból, kukoricából, pénzértékük a nyomtatórész levonása után – téli és nyári szalmájuk mennyisége, pénzértéke. – A kiskilencedet pénzen megváltják, összegének egy évre eső hányada – bárány- és gidakilenced hozamának egy évre eső hányada, méhkilenced jövedelme. – Tized az uradalmat illeti, jövedelme kétszeresből, zabból, téli és nyári szalmájukból, bárányokból, gidákból, méhekből, pénzértéküket is megadja. – Uradalmi rét névvel, helye, nagysága holdakban, jövedelme. – Uradalmi szilvás, helye, nagysága, fáinak száma, pénzértéke, jövedelme. – Halászat bérbe van adva, szomszédos helységekkel együtt, a falura eső hányad. – Italmérés árendájának egy évre eső hányada. – Jövedelmet csökkentő tényezők, különösebb maleficiumok nincsenek. – Mellékletekben úrbéri conscriptio a jobbágyok névsorával, – becslések, kivonatok, pótlások az úrbéri tabellához – helybeli elöljáróság becslése az uradalmi rétről, szilvásról, – becslés, mely szerint a helység jövedelmeinek nettó végösszege: 420 ft. 34 Xr. – rectificált becslések.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Szérb

Search result navigation
Content provider