HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 213. - No. 011.

Date 1813. június 7.
Description

Eredeti, német. 82 pagina. 2 pld-ban, Fol. form. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai

Text

„Beschreibung” Összeírás, melyet Csermák József kamarai számvevő készített, a megyei officialisok hitelesítésével. 3 db. melléklet
Bukovetz:
birtoktörténeti utalások, – pálinkaház és becsértéke, – uradalmi kocsma: 2 szoba, konyha, pince, – uradalmi vendégfogadó: 2 szoba, konyha, kamra, pince, – szárazmalom a molnár lakrészével, – uradalmi ház: 14 szoba, cselédszoba, pince, konyha, kamra, istálló, szín, – uradalmi ház: 2 szoba, konyha, kamra, – 67 oszlopon álló „Hambar” (magtár), – szarvasmarha istálló, – 9 uradalmi ház, melyben favágók, erdészek laknak, mindegyik 2 szoba, konyha, istálló, – allódiális állat db.: ökör, tehén, borjú, – jobbágy egésztelken: 5, jobbágy féltelken: 24, jobbágy 1/4 telken: 118, zsellér: 70 – ház és egésztelek, – 2. úrbéres osztályba sorolt, – az egyes telekkategóriák telki állománya mûvelési ágak megoszlásában, – holdnyi gyümölcsöskert és censusa, – holdnyi elhanyagolt szőlő, – remanentialis föld hold, – mocsár holdnyi, – terméseredmény 1 mérő után, mérőnyi kétszeres, kukorica – empóriuma: Temesvár – fontos az állattenyésztés, – úrbéres szolgáltatások: házcensus és victualia készpénzben, – robotnap telekkategóriánként és értéke készpénzben, – extrasessionalis terület árendája, – a jobbágyság évi vetésterülete hold, ebből hold kétszeres és kukorica, – a tized mérő és készpénzben, – bárány- és méhtized készpénzben, – holdnyi erdő részenként, – számítások a kitermelhető fa értékére, – a makkolás bevétele, – holdnyi mocsaras ill. kaszáló az erdőben, bevétele, – a földesúri szőlőből bevétel, – holdnyi allódiális szántó, – itt mérőnyi vetés: kétszeres, kukorica, – termés mérőben, – a cséplés és művelés költségeinek levonása utáni bevétel, – remanentialis föld holdban, használatáért census, – holdnyi kiszárított terület, – holdnyi szénapajta-terület, – a kiszárított területből holdnyi a jobbágytelkekhez csatolva, holdnyi az uradalomé, – a földesúri háznál lévő konyhakert bevétele,– 3 vízimalom censusa, – szárazmalom censusa, – a 2 uradalmi kocsma és a pálinkaház bevétele 1807–1812, – a Béga csatorna és a Temes áradásai kárt okoznak, – a földek minősége rossz, – mellékletek beírva: épületbecslések, – urbárium, – piaci ártáblázat, – erdő kitermelésére tervezet, és összeírása – mellékletek: 1) 1813. december 10. kelt összeírási pld., melyet Popovics János készített, – 2) becslés 2 pld. 1813. június 23. és 1814. január 11.
Kőszegi János birtoka.
(Temes m.): Bukovetz

Search result navigation
Content provider