HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 213. - No. 009.

Date 1818. június 10.
Description

Eredeti, német. 29 pag. Fol. form. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

„Beschreibung” Összeírás, melyet Pászthory János conscriptor készített, 2 db. melléklet
Apáthi:
határai, – ispánház fából, 2 szoba, konyha, kamra, cselédség lakrésze, istálló, szín, kert, – becsértéke mesterségenként, – 93 jobbágy, 152 zsellér, 3 subinquilinus – jobbágy: 1/8, 2/8, 3/8 és 4/8 telken, – egészelek, – szabadtelek, – inquilinus és subinquilinus, – görögkeleti román lakosság, – egésztelek: 28 hold szántó, 12 hold falc., területét 1782-ben mérik fel, – 2. úrbéres osztályba sorolt, – terméseredmények 1 mérő mag után kétszeres, zab, kukorica, – búzát, árpát, rozst nem termelnek, – fontos az állattenyésztés, faárukat készítenek, – szegény viszonyok között élnek, rosszabb években az uradalom kénytelen őket támogatni, – úrbéres szolgáltatásaik: házcensus és victualia készpénzben, – a jobbágyok robotnapja és készpénz értéke, – az öl fa értéke, – 4 egésztelek 1 hosszúfuvart teljesít – ennek készpénz értéke, – zsellérek robotnapja és készpénz értéke, – pálinkafőzés censusa, – kilenced mérőben: kétszeres, zab, kukorica, – ölnyi szalma – kisebb kilenced készpénzben, – bárány- és méhkilenced készpénzben, – a tized adatai, – a makkolás censusa, – szárazmalmok censusa, – a kocsmálás bevétele, – a falu használatában lévő kaszálónyi rét, – a mészárszék censusa, – mellékletek: a) becslés 1819. január 30. piaci ártáblázat, a tiszta bevétel 5 % alapon tőkésítve, – b) a becslés javított kiadása
Modenai kamarai uradalom falva.
(Arad m.): Apáthi

Search result navigation
Content provider