HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 201. - No. 039.

Date 1805. február 21.
Description

Eredeti, német nyelvű példány egy melléklettel, 9 folio. Vö.: 201 : 38

Text

„Rectificirter Neun jähriger Ertragniss Ausweis”, amelyet a modeni uradalom helységének jövedelméről dolgoztak ki az 1793–1801 évek jövedelmeinek nyomán, 1804-ben, rectificálása.
Gurba:
A 110 jobbágy és 4 házas zsellér által fizetett házcensus együttes összege. – Telkek száma 52, utánuk fizetett kulináriák összege telkenként 51 krajcárjával számítva. – Telkenként teljesítendő igás vagy kézi robotnapok száma, pénzértéke, megjegyzi, hogy 1795–1800 között másképpen számolták a robotnapok értékét. – Szabad fajzás fejében telkenként bejövő pénzérték összegzése. – ugyanilyen áron számítja a hosszúfuvar értékét is – Zsellérek robotnapjainak száma, értékelése. – Pálinkafőző-üstökből a tisztek felvilágosítása szerint nincsen jövedelem. – Földesúri kilenced és királyi tized jövedelme kétszeresből, zabból, mennyisége, pénzértéke. – kukoricakilenced jövedelmének pénzértéke a szállítás költségeinek levonásával – bárány-, gida-kilenced és tized jövedelmének öt, méhkilenced és tized négy évi átlagjövedelme – téli és nyári szalma mennyisége, a volt Péterfy részről jövő hetedével együtt – az egész összegzése, egy vére eső hányada – Erdő nagysága holdakban, tölgy- és bükkfákból áll, rendes vágásokra még nincsen felosztva, kitermelhető fa mennyisége, pénzértéke. – Makk négyévenként terem, jövedelme makkoltatásból, vadászatból nincs jövedelem. – Két földesúri rét, együttes nagyságuk holdakban, szénahozamuk, pénzértékéből levonva a megmunkálásra fordított robot értékét. – Malomcensusnak egy évre eső átlaga. – Halászat árendájának jövedelme. – Uradalmi kocsma nincsen, parasztházban kimért ital (bor, pálinka, sör) mennyisége, haszna, a kiadások levonása után. – A kamarai 4/5 részre eső jövedelem nettó végösszegét megadja. – Ugyanígy értékeli a fiscusra szállt korábbi Péterfy portiót, mely a helységnek 1/5-e, ehhez 27 jobbágy és 8 6/8 telek tartozik, szolgáltatásaik, robotjuk, hetedkötelezettségük, erdőjövedelem, parasztházban kimért ital haszna, mindezek számbavétele tételenként, pénzértékükkel együtt. – Végén recapitulatio. – A két portióból befolyó jövedelmek nettó végösszege: 1908 ft. 11 Xr. – Mellékletben táblázatos jövedelmi kimutatás tételenként.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Gurba

Search result navigation
Content provider