HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 201. - No. 008.

Date 1799. augusztus 31.
Description

Német nyelven írt példány, 4 melléklettel, 16 folio, sajátkezű aláírások, 3 db. melléklet.

Text

”Schätzung”, amelyet a modeni uradalom helységéről dolgoztak ki a Prettner József által készített hat évi jövedelmi kimutatás nyomán.
Szeledsány:
Úrbéri jövedelmek: házcensus, melyet a helységben lakó 59 jobbágy és 2 házas zsellér fizet, együttes összege. – Telkek száma, ennek alakulása, utánuk fizetendő kulináriák részletezése, borjúváltsággal együtt telkenként 52 krajcárjával számítva az együttes összege. – Robot szabályozása, telkenként teljesítendő napok száma, pénzértéke, zsellérek robotja. – megváltásukat részben 10, részben hét krajcárral számítva pénzértékének átlaga – felhasználása részben a diverticulumban és a piacra való szállításnál, részletezése, pénzértéke – hosszúfuvart természetben teljesítenek, mennyisége, pénzértéke – Szállítandó úrbéri fa mennyisége, pénzértéke. – Pálinkafőző üstök taxájának átlagjövedelme. – Kilenced jövedelem számbavételénél megjegyzi, hogy az aradi piactól való távolsága figyelembe veendő. – befolyt mennyiség kétszeresből, zabból, kukoricából, téli és nyári szalmából, pénzértékük – bárány-, gida- és méhkilencednél csak a pénzértéket tünteti fel, egyenként és összegezve – Mivel Aradtól 5 állomásnyira fekszik, kétszeresből 12, kukoricából, zabból, rozsból 15 mérőt tud egy szekér elvinni, ennek kiszámításával a pénzérték módosulása. – Kocsmában öt év alatt kimért bor és pálinka mennyisége, haszna. – Erdő bükk- és tölgyfákból áll, nagysága holdakban, jövedelme makkoltatással együtt. – Királyi tizedet ugyanazokból a tételekből adnak, mint földesúri kilencedet. – Jövedelmek nettó végösszege: 658 ft. 24 Xr. – Mellékletekben jelentés a prefektusi hivatalhoz a becslésről– kivonat az aradi piaci árakról, két példányban.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Szeledsány

Search result navigation
Content provider