HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 201. - No. 015.

Date 1800. december 10.
Description

Eredeti, pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű példány, egy melléklettel, 5 folio.

Text

”Schatzung”, amelyet a modeni uradalom helységének jövedelméről dolgoztak ki a Prettner József kasznár által készített jövedelmi kimutatás nyomán.
Zimbró:
A számvevőség szerint a folyó évben 53 jobbágy és öt házas zsellér lakik a helységben, házcensusuk együttes összege. – telkek száma 11 7/8, kulináriák jövedelme telkenként 51 krajcárjával számítva, összege együttesen – Igás- és kézi robotnapok száma összegezve, pénzértéke. – hosszúfuvar helyett telkenként fizetendő összeg – Fajzásért ugyanannyit fizetnek, házatlan zsellérek robotjának átlagértéke. – Pálinkafőző üstök taxájának átlagjövedelme. – Földesúri kilenced jövedelem a cséplőrész levonása után kétszeresből, zabból, téli és nyári szalmából, pénzértékük kiszámításánál figyelembe veendő az aradi piaci árak és a szállításhoz szükséges igásrobot értéke. – bárány-, gida- és méhkilencednél a mennyiséget nem tünteti fel, csak a pénzértéket – kiskilenced (nem részletezett) jövedelmének átlaga – kilencedjövedelmek összegzése – A helység határában lévő uradalmi erdő 7072 holdnyi, melyből azonban 1256 hold hovatartozása vitatott, kitermelhető fa mennyisége, értéke. – makkoltatás tíz évenként lehetséges, jövedelme – Dulcsellei lakosok által használt húsz holdnyi uradalmi föld után fizetett census összege. – Paraszti malmok censusának átlagjövedelme. – Kocsma jövedelmének kiszámítása az adományvevő szempontjából. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 762 ft. 23 Xr., melyet 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Királyi tizedet ugyanazokból a tételekből adnak, mint földesúri kilencedet.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Zimbró

Search result navigation
Content provider