HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 201. - No. 014.

Date 1797 körül
Description

Másolati, német nyelvű példány, aláírás, pecsét és kelet nélkül, évszám a mellékletről, 12 folio. 2 db. melléklet, datálatlan!

Text

„Beschreibung”, amelyet a modeni uradalom helységéről dolgoztak ki kimásolva az egész uradalom összeírásából hat évi jövedelmi kimutatással együtt.
Zimbro:
Borossebestől 8 órányi távolságra fekszik, elég nagy, szabálytalan alakú, az úrbéri osztályozás alapján terméketlennek minősített földterülete van, határai, kiterjedése, szomszédos helységek, azok földesurai. – A lakosok a földterület szabad használata fejében a következő szolgáltatásokkal tartoznak: jobbágyok és házas zsellérek száma, házcensusuk együttes összege. – Az urbárium bevezetésekor a jobbágyok 4 2/8 telket vallottak fel, a mérnöki felmérés 11 7/8 telket mutatott ki, a bíró fél telkét leszámítva a többi után fizetendő kulináriák együttes összege telkenként 51 kracjárjával számítva. – Maradványföldek nagysága 123 7/8 hold, legelőnek használják a konstitutív állomány mellett. – Robotnapok száma jobbágyoknál és zselléreknél, pénzértéke egyenként és együttesen: hosszúfuvart természetben teljesítenek, mennyisége, pénzértéke. – Szabad fajzás fejében szállítandó úrbéri fa mennyisége, pénzértéke. – Pálinkafőző üstök taxájának hat év alatt befolyt összege. – Kilenced jövedelem hat év alatt befolyt mennyisége a cséplőrész levonása után kétszeresből, zabból, téli és nyári szalmájuk, kukoricából, pénzértékük egyenként és együttesen. – bárány: gida- és méhkilencednél csak a pénzértéket tünteti fel – kiskilencednél szintén, a tételeket nem részletezi – kilencedjövedelmek összegzése – Királyi tizedet ugyanezekből a tételekből adnak, kukoricát kivéve, mint földesúri kilencedből, mennyisége, pénzértéke, a jövedelembe nem veszi fel. – A kocsmában hat év alatt kimért bor és pálinka mennyisége, haszna, leszámítva a kocsmáros bérét. – Dulcselei lakosok használnak itt 30 holdnyi földet, utána fizetett census jövedelme. – A patakon hét paraszti malom, censusuk együttes összege. – Erdő tölgy, bükk és nyárfákból áll, vágásokra még nincs felosztva, nagysága holdakban. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 369 ft. 57 Xr. – Mellékletekben az 1782, 1787, 1791, 1792–93 és 1796 évek jövedelme alapján kiszámított átlagjövedelem, rectificált végösszege: 847 ft. 6 Xr. – Táblázatos kimutatás a jövedelmi tételekről.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Zimbró

Search result navigation
Content provider