HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 201. - No. 012.

Date 1790. február 26.
Description

Eredeti német. 23 pagina, aláírás és pecsét lenyomata. Fol. form.

Text

”Beschreibung”, melyet eladás előtt Strasay Pál conscriptor készített, 6 db. melléklet.
Bogyan:
határai – lélekszáma – „. im fall als dieser Ort dessen häußer zertsreut und unordentlich liegen in ordentliche Gassen eigetheilt und übersetzt werden sollte.” – ezért a felmérő térképébe már így is rajzolták be azokat – 52 jobbágy: egész, , 2/4 és 1/4 telken, – zsellér 20, – egésztelek – egy egésztelek: 36 hold szántó és 22 hold rét, – a szántó 3 nyomásban, – terméseredmény mérőben: kétszeres, árpa, zab, – a falunak erdeje nincs, a földesúri erdőben faiznak, – holdnyi legelő, – állataik db. ló, tehén, ökör, juh, disznó – a papok és erdész állatai külön, – holdnyi szőlő és szilváskert, – fő bevételi forrás: halászat és állattenyésztés, – a jobbágyság szolgáltatásai: census és viktualis készpénzben, – robotnap, ebből az uradalom természetben felhasznál robotnapot: favágásra, kilenced és tized szállításra, vendégfogadóhoz, – megváltanak robotnapot, – úrbéres fa és nádlás bevétele, – pálinkafőző üst censusa, – kilenced mérőben: kétszeres, árpa, zab, kukorica, – szalma értéke készpénzben, – kisebb kilenced értéke, – bárány-, méh- és borkilenced értékek készpénzben, – a tized adatai is részletezve, – holdnyi erdő, ahol 61 éves terv alapján évente hold vágható, erről ölnyi fa, a makkolás bevételének 6 éves átlaga, – 2 halásztanya árendája + a falu halászatának árendája, – holdnyi nádas, – az uradalom ebből származó bevétele, – a mészárszék árendája, – a vendégfogadóban kocsmált akó bor és pálinka, ennek bevétele, – mellékletei: 1. 1778–1787 évekből a kilenced adatai táblázatban, – 2. u. ezekből az évekből a tized táblázata, – 3. erdőbecslés – 4. regália bevétel táblázata – 5. kiegészítések az összeíráshoz
Palánkai kamarai uradalom faluja.
(Bács m.): Bogyán

Search result navigation
Content provider