HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 201. - No. 011.

Date 1800. július 10.
Description

Másolati, német nyelven írt példány, egy melléklettel, 6 folio.

Text

”Schätzung”, amelyet a zsukói fiscusi portióról, munkácsi promontóriumon lévő szőlőről, présházról dolgoztak ki a megejtett conscriptio és Ruszák Ferenc által végzett hat évi jövedelmi kimutatás nyomán az 1794–1799. évekből.
Zsukó:
Úrbéri jövedelmek és szolgáltatások a helységből: a fiscusi portióhoz tartozó házas zsellérek száma az utolsó évben négy volt, házcensusuk összege együttesen. – Az urbárium szerint teljesített robotnapok száma, az uradalmi szőlőben használják fel, pénzértéke. – Földesúri kilenced jövedelménél a hat év alatt befolyt rozs, kukorica és zab mennyiségét adja meg, pénzértékével együtt. – Uradalmi szőlő a munkácsi promontóriumon, nagysága den.-ban, borhozam a hat év alatt, átlagát számítva pénzértéke, melynek felét megmunkálásra számítja. – A szőlő aljában kaszáló, 1390 đ-nyi nagyságú, szénahozama hat év alatt, pénzértéke, negyedét munkára fordítva. – Kocsma árendájának jövedelme, egy évre eső hányad. – A portio jövedelmeinek végösszege: 59 ft. 11 Xr. – Megjegyzi, hogy az 1790-i összeírás erdőről is tesz említést, nagyságát, jövedelmét azonban nem ismerve, nem értékelheti. – A jövedelmek végösszegének 5 % hozammal való értékeléséhez még a kocsma és présház is hozzáadandók.
Kamarai birtok.
(Bereg m.): Zsukó

Search result navigation
Content provider