HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 200. - No. 005.

Date 1799. január 14.
Description

Eredeti latin. 111 eredeti számozású pagina, 2 pld. Kemény kartonkötés, sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

Conscriptio urbéres adatokkal, melyet Csernák József conscriptor készített, a megyei officialisok hitelesítése. 8 db. melléklet, melyeket felhasználtak az összeíráshoz, vagy annak adatait helyesbíti.
Szt. Lőrinc Káta:
fele részben fiscalis, fele részben Sötér család birtoka, – határai, szomszédos települések, – domus crematoria: részei: 2 szoba, 2 kamra, a pálinkafőző helyiség, istálló, – részletes, mesterségek szerinti becslése, – a kocsma és a mészárszék a conpossessorokkal közös, ezért nem becsülik, – uradalmi épület: „aedificium dominale ad Formam Castelli ... habet In Introitu Propylaeum Turriculae Formam praeferens habetque castellum istud ad Introitum Formam ovalem in reliquis vero tribus Partibus quadrangulam, ambitu circa circum provisum.” – az épület közepén üvegajtós terem, mellette 2 szoba, majd jobbra kamra, 2 szoba, ismét kamra s kis szobácska, balra: kamra (gardrob), cselédszobácska, „post hanc sequuntur Gradus ad Pavimentum, post Gradus loca secreta, ad quae Introitus ex ambitu habetur, infra Gradus autem datur cellariolum.” – a kastély kerítése, kapuja, – az udvar jobb oldalán: konyhaépület, 2 szoba, „conservatorium naturalium”, kis konyha, – balról cselédség lakrésze: 4 szoba az officialisoké, 1 szoba cselédségé, – az épületek mögött: jobbról 2 kocsiszín, közöttük lóistálló, – balról ispánház: részei 2 szoba, konyha, kamra, pince, istálló, mögötte cséplőhely, – a kastély telke ölben, – a kertben melegágyak, – a kastély és részeinek igen részletes becslése mesterségenként, – a kastély kertjén túl juhászat és juhászház, – allódiális állattartás 1793–1798-as évek jelentései alapján: db. juh, ebből db. fejős, – juhászatból: libra sajt, – a vaj és gyapjő bevétele készpénzben, – a juhok eladásából készpénz bevétel, – juhbőrök készpénz értéke, – db. tehén, ezek utána a bevétel részletezve: vaj, borjú és tehenek eladása, tehénbőr, készpénzben, – db. anyadisznó után db. malac, – ezekből db. eladása utáni bevétel, – db. hízó utáni bevétel, – az allódiális állattartás kiadásai: juhász, kanász, tehenész fizetése készpénzben, – a felhasznált szalma, széna, disznók élelme készpénzben, – ezek a tételek le a bruttó bevételből – tiszta bevétel, – jobbágyok: egész, 1 , 1/4, 1/2 és 1/4 telken, 43 jobbágy, 20 zsellér és 2 subinquilinus, – összesen egésztelek, – zsellér és subinquilinus, – az urbáriumot 1770-ben vezették be, egésztelek: 26 hold szántó, 8 falc. rét, – a föld részben homokos, terméseredmény 1 mérő után: mérőnyi rozs, árpa, zab, kukorica, állatokkal is kereskednek, – erdő és irtásföld nincs, – legelő közös a conpossessorokkal, az ugaron is legeltetnek, – a jobbágyság szolgáltatásai: házcensus és kulinaria készpénzben, – a robotnap és értéke, – a nádlásból: kéve nád, – hosszúfuvar készpénzben, – zsellérek és alzsellérek robotja, – kilenced 9 éves átlaga mérőben: búza, rozs, kétszeres, árpa, zab, értéke készpénzben, mérőnyi kukorica, – káposztafej, – ligatura kender, – báránykilenced készpénzben, – a tized adatai is részletezve,. – „Tölgyes Bereg” ligetes terület: innel ölnyi fa hold területen, itt db. disznó makkolhat ötévenként, – gubacsból bevétel készpénzben, – allódiális szántó két nyomásban: mindkét nyomás földterületeinek neve és nagysága mérőben, – 1783, 1796, 1797, 1799 évek termése mérőnyi kétszeres és rozs, – le cséplőrész stb. marad mérőnyi nettó terméseredmény, – szalma őszi és tavaszi ölben és készpénz értékben, – a rétről ölnyi széna és sarjú, – a Zagyva partján 5 holdnyi mocsaras terület, itt nádlás, – a kastélynál 1 holdas dísz-, ill. veteményeskert, 1 holdnyi káposztáskert, – bevétele készpénzben, – Szt. György felé már káposztáskert, – a kocsmáltatás és mészárszék bevételének fele a kamaráé, – pálinkafőző árendája, – a Péterffy család által a plébániának átengedett földek,
Szt. Tamás Káta praedium:
határai, compossessor családok: Tárkányi és Ziskay, – kocsma: részei: 2 szoba, konyha, kamra, pince – istálló 2 részre osztva, – részletes becslés mesterségenként, – pásztorház: szoba, kamra, konyha, istálló, „fornax rusticane” – vályog lakóház, – a praediumon lehetőség lenne a méhészkedésre, az összeírás idején azonban csak 2 kas méh van, – allódiális szántó 7 táblában, név szerint és nagysága holdban, – Lőrinckáta jobbágyai használják heted ellenében, – az általuk szolgáltatott heted adatai: 1793, 1796, 1797 és 1798 évekből mérőben: rozs, árpa, zab, kukorica, le a cséplőrész, a tiszta bevétel átlaga mérőben és értéke készpénzben,. – „Csincza és Templom” dűlőben mérőnyi allódiális szántó 2 nyomásban, – a szántón mérőnyi rozs, árpa és zab vetés, – 1793, 1796, 1797 és 1798 évekből átlagos termés mérőben, értéke készpénzben, – értékéből le a termelés költségei = tiszta bevétel, – szalma értéke készpénzben, – kaszáló részenként kaszálónyi, – termése ölnyi széna, – a művelési költségek levonása után a bevétel, – a beírt mellékletek: gabonaár-táblázat, – lőrinckátai kocsma jövedelem kimutatása: 1796, 97 és 98 években kocsmált akó bor, – kiadások levonása után – bevétele, – az összeírásba beírt mellékletek: tamáskátai kocsma bevétele, – lőrinckátai mészárszék contractusa, – lőrinckátai pálinkaház contractusa, – lőrinckátai épületek becslése, – tamáskátai épületek becslése, – 1770-es urbárium bemásolva: kocsmálás Szt. Mihálytól karácsonyig, igásrobot 4 marhával, saját szekérrel, aratás és szüret idején dupla robot, minden egésztelkes jobbágy 40 kéve nádat ad, 2. úrbéres osztályba sorolt, – mellékletek: a) Csernák József conscriptor kísérő jelentése, – b) Lőrinckáta és Tamáskáta német nyelvű becslése, a becslés kelte: 1801. augusztus 6., adatai javítva, a budai könyvelőség készítette, – c) Lőrinckáta levele a kamarához: Tamáskáta pusztát az eddigi heted helyett harmadért akarja árendába adni, – d) az összeírás rectificatioja: 1801. július 28. Csernák József készítette, 53 eredeti számozású folio, 1793–1800 évek adataival dolgozik
Péterffy János br. magvaszakadtával a fiskusra szállt javak.
(Pest m.):Szt. Lőrinc Káta – Tamás Káta

Search result navigation
Content provider