HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 200. - No. 002.

Date 1797. augusztus 31.
Description

Eredeti, latin. 136 eredeti számozású pagina, 2 pld., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

Conscriptio úrbéres adatokkal, melyet Andreas Schneidt conscriptor készített a megyei officiálisok aláírásával. 26 db. melléklet.
Kétegyháza:
Határai, utalások a határvitákra – Andrássy Gyula magvaszakadtával szállt a kamarára, 1794-ben Pongrácz Ferenc készítette el térképét – uradalmi épületek: 1. „domus laiqua subterranea”, melyet régen kocsmának használtak – 2. a falun kívüli kocsma: 2 szoba, konyha, pince, kocsiszín, kút, becsértéke – 3. pálinkafőző-ház: 1 szoba, kamra, konyha és a pálinkafőző helyiség, pince, istálló, kocsiszín – 4. a faluban lévő kocsma: 2 szoba, konyha, kamara, kocsiszín, becslése mestersége szerint – 5. szárazmalom: hozzá kis szoba – 6. a vincellér háza – 7. uradalmi mészárszék – 8. uradalmi lakóház, szolgák lakják, részei: szoba, konyha, kamra – 9. uradalmi cselédség lakóháza – 10. uradalmi épület: a molnár lakóháza – 11. allódiális épület: 1 szoba, konyha, kamra, istálló, kocsiszín – 12. allodialis épület a kastélynál: 3 szoba, konyha, kamra, 3 kukoricagóré, 3 ól, kerítése granarium fából – 13. káposztáskert, szérűskert kútja – 14. kastély épülete: a kastély zsindelytetővel, 9 szoba, konyha, kamra, pince urna borra – 15. a kastélyhoz a cselédség lakrésze: csűr 3 résszel, kocsiszín, istálló, az épület 1794-ben leégett – 16. konyhakertben filagoria fából, alatta pince – katolikus templom uradalmi funduson – uradalmi házakon kívül: 1. vármegyei ház, melyet, a megyei esküdt lakja – 2. más megyei ház – 3. a jegyző háza – 4. a falu iskolaháza – a jobbágyság megoszlása: egésztelkes 3, 7/8 telkes 9, 5/8 telkes 10, 1/2 telkes 37, 3/8 telkes 13, 1/4 telkes 190, 1/8 telkes 2, 5/16 telkes 2, 26 zsellér, 20 subinquilinus, összesen egésztelek – házas zsellér, alzsellér – 2 pap mentes a jobbágyszolgáltatásoktól, a román tanítót a falu fizeti – egésztelek: 34 hold szántó, 22 hold kaszáló – 1. osztályba sorolt, följe jó, terméseredménye 1 mérő után: mérőnyi búza, árpa, zab, kukorica – empóriuma: Arad és Gyula – az uradalmi officiálisok szerint a legelő elegendő, a jobbágyok szerint: ez csak részben igaz, mert száraz esztendőkben s a bérlő állatai miatt elégtelen – db. juh, disznó, ló, tehén, növendék, és a bérlő db. juha és disznaja – szőlőhegye és erdeje nincs – a falu évet kocsmál – a jobbágyság szolgáltatásai: census és kulinaria készpénzben – a jobbágyság robotnapja, a hosszúfuvar á 4 gyalogrobottal megváltva – zsellérek és alzsellérek robotnapja, árendált allódiális föld utáni robot – a robotból in natura felhasznált robotnap, a többi á 10 xr.-t váltják meg, a robotváltság – a kilenced átlaga mérben: kétszeres, árpa, zab, kukorica, zab, köles, bab, len és kendermag – kender mázsa – a kilencedből őzsi és tavaszi szalma ölnyi, a kilenced készpénzben is – báránytized készpénzben, db.-ban, (1791–1796 évek átlaga) – méhkilenced készpénzben – az aradi román püspöknek tized – kastély szomszédságában kapsányi allódiális szőlő – átlagos termése uran, értéke készpénzben – az uradalom allódiális használatra fentartott jobbágytelket, melyeket a kétegyháziak árendálnak – allódiális vetés köbölnyi: búza, kétszeres, árpa, zab, köles, bab, lenmag – tiszta bevétel köbölnyi – a bevétel készpénzben – a kukoricáról csak közvetett adatok: termés köbölnyi, a bevétel készpénzben – allodialis ölnyi szalma – szénatermés boglya 1791, 1792, 1793, 1796 évek átlaga – holdnyi allódiális szántó és rét árendában – uradalmi káposztáskert: termése fej káposzta – 3 holdnyi konyhakert, gyenge gyümölcsfák, melyek után haszon nincs – a kert bevétele – le a kertész bére – a kertre fordított robot értéke – uradalmi kenderföld, itt köbölnyi – kendervetés: köbölnyi mag és mázsányi kender – a 2 uradalmi parasztház árendája – szárazmalomtól: köbölnyi gabona – mészárszék és kereskedő árendája – a 2 uradalmi kocsmában árult urna bor minőségenként részletezve – le a kiadás tételei a bevételből, tiszta bevétel – a pálinkafőzést zsidó bérli – az uradalom összes bevétele a faluból – az összeírásba beírt mellékletek: az épületek becslése – határvitákról feljegyzés – a pálinkafőző inventáriuma: „csüvüs kád”-ak, „lajter”, „káforka”, üstök, kádak, merítők, csatorna – szárazmalom inventáriuma – az uradalmi provisor válaszai az összeíró kérdéseire – gabonaár-táblázat – robotkimutatás – kilenced táblázat – allódiális vetés-táblázat – a mészárszék árendáslevele – mellékletek: árendás szerződés 1775. október 18., özv. Siklósi Andrásné árendába adja: Kétegyház, Vári possessio-t, Keszi és Anyás pusztát, az árenda 6500 Ft. – 1. a bérlő köteles az uraságot és cselédjeit illőn eltartani, ha a birtokon jár – 2. kívánságára meghatározott db. állatot köteles átadni – ezek értékét az árendából levonják – 3. az erdőre különösen vigyázzon – 4. az épületekre gondot viseljen, melioratioit megtérítik – 5. az úrbéres telkek nincsenek felmérve, ha ezt megtenné az uraság megbízottja jelenlétében az urbárium alapján tegye – 6. nagyobb vadak vadászatát az uraság magának fenntartja – más árendáslevelek, elismervények – kalkuláció 1–1 hold műveléséhez szükséges robotról a különféle munkáknál – 1798. január 24. az 1797-es év terményeredményeiről tabella – a szőlő műveléséhez szükséges robotfelhasználás és egyéb költségek az egyes munkafázisok: nyitás, metszés, 1, 2. kapálás, karózás, kötözés, kacsolás, 3. kapálás, szüretelés, bekapálás megosztásában – az évente szükséges új karó – a vincellér és a szőlőpásztorok conventiója – tanúvallatás az uradalmi juhok kétegyházi legeltetéséről, allódiális rétek kaszálásának stb. költségeiről – káposztáskert művelésének költségei – konyhakert művelésének költségei – szárazmalom üzemeltetésének költségei – mészárszék és kocsmák költségvetése
Kamarai birtok.
(Békés m.): Kétegyháza

Search result navigation
Content provider