HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 186. - No. 009.

Date 1778. július 29.
Description

Eredeti Jugoszláviának átadva. 2453. mikrofilm tekercsen.

Text

Urbárium, Conscriptio
Hrasztovicze:
A jobbágyok név szerint, a jobbágy családhoz tartozó: férfi, nő, fiú és lány. – Hold szántó. – Fossura szőlő. – Holdnyi erdő. – Állatai: ló, mén, öszvér, ökör, növendék marha, tehén, juh, kecske, kisebb és nagyobb disznó, kas, méh. – Census. – Robot kézi és igás. – Szolgálat: lovas és gyalogos. – A lakosság decimalista, néhány praedialis nemes. – A robot: 9 igás kétökrös szekérrel és 12 1/2 gyalogos, robotban: szántanak, trágyáznak, vetnek, aratnak, behordanak, csépelnek, kaszálnak, a szénát gyjtik és behordják, szőlőkarókat vágnak, a szőlőt munkálják, trágyázzák, szüretelnek, a mustot a pincéhez viszik. – Legalább 6 munkást adnak házanként az allódiális épületek reparatiójára. – A disznókból is tizedet adnak. – A makkoltatásért és legeltetésért 4 napra 1 munkást adnak házanként. – Évente minden ház egyszer Zágrábba szállít terményt, csépléshez ad 1 lovat. – Évente 3 napot tartoznak vadászni. – Hrasztoviczi kastélyhoz évente 10 őrt adnak egy hétre. – Zágrábba 15-öt, „in suo victu et amictu” házanként 8 munkást irtáshoz, rét tisztításhoz, favágáshoz. – Az úr borát házak sorrendjében ingyen kocsmálják. – A világítás költségeire minden cub. Bor után 1 garast levonhatnak. – A kocsmálás idején a ház mentes más szolgáltatástól. – A tizedet Zágrábba viszik. – A paraszti malomért Szent Mártonra censust adnak. – Hosszúfuvar Zágrábba. – Brezt és Goricza lakói fontnyi halat adnak háromszor. – A praediális nemesek egy hetet szolgálnak Zágrábban. – Tizedet nem adnak. – Az uradalmi épületek javításánál szolgálnak. – Kastély fából allódiális épületekkel. – Alllodiális kaszáló darabonként, sarjút is adnak, falc. – Holdban szántó és kert. – Kapásnyi szőlő 2 darabban. – Szilváskert. – Gesztenye, bükk- és tölgyerdő. – Legelő részben az erdőben. – A szántó 3 nyomásban. – Az allódiális szántót felesben kiadják. – A szántó termése: köbölnyi búza és tönköly, kaszálóról kocsinyi széna és sarjú. – A szőlőből köbölnyi bor. – A törkölyből és szilvából főzött pálinka köbölnyi. – Tized köbölnyi: búza, árpa, zab, köles, cirok és tönköly. – Tized db. disznó, juh, kas, méh. – Urna bor (tized). – Kocsmált urna bor és értéke. – Két kert: káposztás és konyhakert gyümölcsfákkal. – Halászat bevétele készpénzben. – Legeltetés készpénzértékű bevétele. – Erdő bevétele: makkoltatás bére. Kitermelt fából: darab gerenda, deszka, donga, stb. – Tűzifa ölnyi. – A vadászat bevétele. – A Colapi tulsó oldalán lévő házak után robot gyalog és igás, lovas szolgálat. – Makricza censualistái által teljesített robotnap. – Praedalisták szolgálata. – Brezt és Goricza robotja, őröl (vigilatores) Hrasztovzbe évente szolgálnak: napot. – Az uradalmi bevételből le a kiadások, a tiszta bevétel 5 % bázison tőkésítve. – Urasági allódiális épületek becsértéke.
Zágrábi püspökség uradalma. Hrasztovicza uradalom.
(Zágráb m.): Taborische – Jarmenszko Polye – Kris – Csipelis – Czerie – Szenszky Potok – Hrasztovicza – Vuchinak – Budichina – Moschenicza – Peczki cum Bellovacz – Sztrssnik – Szvibiche – Mokricza alsó-felső – Breszt – Goricza

Search result navigation
Content provider