HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 186. - No. 008.

Date 1778
Description

Az eredeti 1951-ben Jugoszláviának átadva. Mikrofilmen 2452 tekercs.

Text

Conscriptio et aestimatio.
Vidussevecz:
A jobbágyság összeírásának rovatai: családfő név szerint, családtagok: férfi, nő, fiú, lány. – Beltelek holdban. Szántó holdban. Rét falc, szőlő fossura. – Állatai: ló, mén, öszvér, ökör, növendék, tehén, juh, kecske, nagyobb és kisebb disznó, kas méh. – Szolgáltatásaik: kézi és igásrobot. – Személyes szolgálat: gyalog és lovas. – Szent Márton censusa. – A szolgáltatók 3 osztálya: censuslisták, zsellérek, extraneusok, tizedet adnak minden terményből, borból, bárányból és méhből. – Házcensus, malomcensus. – A robot és személyes szolgálat részletezése: a kúria és az allódium körüli szolgálat. – Legeltetik az állatokat, javítják a kúriát, kertben dolgoznak, levelet visznek Zágrábba. – Terményszállítás, szénagyűjtés. – Szántás. – Tűzifa vágása és szállítása. – Tized-disznók legeltetése, piacra hajtása. – Zsellérek robotnapjai. – Őrzőket adnak Prkupszko várába, munkásokat Zágrábba. – Fából készült kuriális épület részletes leírása. – Kulcsár háza. – Granerium, lóistálló. – A kertben méhes, csűr. Allódiumban: szarvasmarhák istállója, ökör istálló. – 3 ól a szárnyasoknak, szénapajta fa oszlopokon. Kerti szerszámkamra.. – „Pitarnicza” in columnia asseribus crassis. – Kocsma részletezve. – Mészáros háza. – Kert káposztának és főzelékféléknek, holdnyi. – Allódiális szántó holdnyi. Rét felcastrum. Erdő hold. – legelő erdőben és a kaszált réten. – Kapacitása: db. marha és sertés. Becslés: jobbágyok kézi és igásrobotja. Tized mérőben: búza, rozs, zab, árpa, köles, tönköly (far). – Bortized: köbölnyi. – Disznó, juh- és méhtized. – Pálinka köbölnyi: törköly és szilva, értéke. – A mészárszék árendája. – Allódiális szántó vetése: – Búza, zab, köles. Rétről kocsinyi széna. Bevétel a makkbérből. – Erdőből: db., zsindely, oldaldeszka, hajógerenda, gerenda, kocsinak való fa. – Legelőbér, vadászat, halászat. – A bevételből le a kiadások: bér a kulcsárnak, tetők javítása stb. – A tiszta bevétel 5 % bázison tőkésítve.. – (Dellimanich javak). – Allódiális szántó, holdnyi, kaszáló falc., szőlő fossura, kuriális gyümölcsös és konyhakert, legelő holdban. – 2 malomban részbirtok. – Erdő, ahol 2–3 évente terem makk. – Makkbér. – Rév Marinbrodnál. – A legelő kapacitása: db. Szarvasmarha, ló, disznó. – Kuriális épület fából, részei, granarium, lóistálló, csűr. – Szarvasmarhák istállója. – Cselédház. – Méhészet, sütőház. – A szolgáltatások becslése. – az allódiális szántóban vetés. Búza, zab, köles, tönköly. – A termés 1/3 része le a művelés költségeire, tiszta bevétel. – 2 allódiális szőlő termése urna. Égetett pálinka, urna. – A rétről kocsi széna. – A kuriális kert bevétele.
Stankovecz:
(Vuicza Miklós javai) – Allódiális szántó holdnyi. – Rét kaszálónyi, fossura, szőlő. – Kuriális beltelek holdban. – Kert holdnyi, gyümölcsössel. – A szőlőből köbölnyi bor. – A malom censusa, mixtura mérőnyi. – A fa kúria leírása, méretei. – Granarium, lóistálló. – Csűr oszlopokon. – Galambdúc. – „...hara pro animalibus”. – Cselédség háza. – Sütőszín. – Hízó sertések óljai. – Bellovecz hegyén 2 borpince. – A jobbágyszolgáltatás értéke. – Az allódiális szántón mérőnyi: rozs, zab, köles, tönköly. – Az allódiális termények értéke. – A széna értéke. – Legelőbér a sarjú helyén történő legeltetésért. – A conpossessorokkal közös erdő, haszna.. – „Titulo cellarum vinealium” készpénzben. – Vuicza Imre javai: – A subditusok 3 rétegének adatai: decimalisták, szabadosok és zsellérek. – Allódiális szántó holdban. – Rét falc, szőlő fossura. – Kert gyümölcsössel, holdban. – A szőlő termése köbölben. – A legelő kapacitása: db. ló, szarvasmarha, disznó. – Kúria nincs, urasági épület most épül. Domus sive Chordaka, kettős pincével. – Ól gerendákból. – Cselédség háza.. – „horreolum ex roboribus tecto starmineo”. – Szarvasmarhák istállója. – Az allódiális föld vetése. – A tized között: tönköly. – Gallyuff István javai: kuriális telek holdban. – Allódiális szántó holdban. – Rét kaszálónyi, szőlő kapás. – Kert gyümölcsössel, hold. – A kúria részletes leírása, részei, granarium. – Csűr a termény és széna számára. – szarvasmarhák istállója. – Disznóól, cselédség háza. – A szőlőben pince. Census: „titulo fundi cellae vineriae”. Census: „eb una exigua mola robotali”.
Turchenicza:
Gróf Nádasdi Mihály javai. – Allódiális szántó holdban. – Rét falc., szőlő fossura, kuriális telek kerttel, hold. – Legelőkapacitás. – A praedium jogán 3 kocsma, erdő, mely 2–3 évente hoz makkot. – Makkbér. – Erdőből: kocsinyi tüzelőfa. Szőlőkaró stb. értéke. – Legelőbér. – Kocsmált köböl bor és értéke. – A tized adatai. – Törkölyből köböl pálinka.
Szlatina:
Mixich Mátyás birtoka: kuriális telek, kertek, szilvás hold. – Szántó hold, rét falc. – szőlő kapás, erdő hold. – Kúria 3 pincével, az udvarban konyhaépület. – Horreolum. – Istálló, sütőszín. – Szárnyas és disznóól, juhok óla. – Szőlőben: pince gerendából, kamra a szüretelő edénynek. – Cséplőcsűr. – Legelőkapacitás. – Az allodia is szántón, mérőben. – Búza, rozs, zab, árpa, köles, tönköly, szőlő termése köbölben. – allódiális terményeknél 1/3 érték, le termelési költség címen = tiszta bevétel. – A kaszálóról kocsinyi széna. – Az erdő bevétele. – Legelőbér. – A malomrész bevétele.
Vratechko:
Busán György birtokrésze: – Census a Colapi folyó másik oldalán lévő földért. – Malmok censusa. Erdő holdban. – Szolgáltatásaik a püspöknek és a földesúrnak. – A tized adatai, regáliák.
Hotnya:
Bedekovics Antal vicebán javai.
Degoj:
Jellachich család birtokai: allódiális szántó 1/3, 1/2 ellenében bérben. – A szántó 3 nyomásban. – Rét kaszálónyi, szőlő kapás. – Kocsmálás Szent György és Szent Mihály között. – A jobbágyság szabad faizása, regáliák, kocsmálás stb.
Augustanovecz:
Chernalotecz György javai: Kúria leírása, pince. – Allódiális szőlő, kapás. – Szántó, hold. – Kaszáló, falc. – Legelő kapacitása: db. ökör, tehén, disznó, juh. – A malom censusa. – Allódiális szántóban kölest és tönkölyt is termelnek.
Stefanke:
Mallenich Mihály javai. – Tizedet a kulcsár a helyszínen adja el, így a jobbágyság a szállítás terheitől mentes. – Tizedet búzából és kölesből adnak. – Sirovich György birtokrésze: allódiális szántó holdban. – Rét kaszálónyi. – szőlő fossura, erdő hold. – Kúria gazdasági épületekkel. – A kuriális földekbe vetnek: búza, rozs, árpa, zab, köles, tönköly.
Sisek:
Urbasich és Novakovich családok birtokai: a nemesi családtagok birtokai külön is felsorolva.
Simunovapolyana:
Sunecz nemesi család birtokrésze. – Berkovics család birtokrészei: censualisták kezén szőlő, tizeden kívül mást nem adnak.
Szlana praedium:
Millosich család birtoka. – A praedialis nemesekhez hasonló szolgálatot teljesítenek, tizedet nem adnak. – „...titulo canonis proprietario episcopatui” census.
Jame:
Praedialis nemeseké, 3 malom, erdő holdban. – Allódiális szántó terményei: búza, rozs, árpa, zab, köles, cirok, tönköly.
Taborische:
Mixich praedialista nemesek birtoka, a praedialisták szolgáltatásai: 40 nap lovas szolgálat. – Szent Márton censusa. „...obligatio eorum est in reliquo belligerandi et ad arcis Episcopalis Zagrabiensis structuram reparationem concurrendi”. – A becslésnél a föld megművelésének költségeire a termények árának felét vonják le, mivel robotosok hiányában a művelés drágább.
Bischanovo:
Lukinich praedialis nemeseké. – Lukinich György kúriája. „Chardaka” a kúriához építve. – Ökrösistálló, csűr. – Disznóól, cséplőszín. – Szárnyasok ólja. – A szőlőben: „Chardaka” hármas pincével. – „...conservatorium pro cadis”. – Ököristálló. – Lukinich Imre kúriája. – Szénapajta, csűr. Cséplőszín, disznóól.
Zágrági püspökség praediuma [Bánáti határőrvidék] Garlichich tábornoknál: Vidussevecz praedium.
Dellimanich Józsefnél: Stakovecz praedium, Satornya – Boturi – Tersztenicza – Turchenicza felső – Turchenicza alsó – Szolina – Hagyer falvak.
Vuicza Miklós javai: Stankovecz praedium.
Vuicza Imre kezén: Stankovecz praedium – Szotina minor – Turczenicza inf.
Gallyuff István kezén: Stankovecz praedium.
Gróf Nadasd Mihály kezén: Stankovecz praedium – Turchenicza – Splina.
Mixich Mátyás kezén: Szlatina.
Busan György kezén: Vratecho praedium.
Bedekovics Antal viceban kezén: Hotnya praedium.
Jellochich család kezén: Degoj praedium.
Chernolatecz György kezén: Augustanovetz.
Mallenich Mihály birtoka: Stefanke praedium.
Sirovich György része: Stankovecz praedium.
Uszbasich és Novakovich nemesi családok kezén: Sisek praedium.

Search result navigation
Content provider