HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 186. - No. 004.

Date 1818. szeptember 1.
Description

Eredeti, német. 41 eredeti sz. pagina. Fol. form. füzet. Saját kezű aláírások. Kelt Budán, a fenti napon és évben. + Schätzung 1819. április 20. és Rectificata Schätzung. 1825. augusztus 14.

Text

Beschreibung, melyet a kamara officiálisai készítettek.
Szulin:
Egésztelek. – Telki állomány holdban: a szántó 3 nyomásban, trágyázni kell, terem: zab, rozs, árpa, len, trágyázás nélkül a földek gyakorlatilag semmit sem hoznak. Jobbágy- és házas zsellér, erdőből legelőnek használt hold. 83 jobbágy családfő, 2 zsellér, soltész jogú családfő: 29. A soltész zsellérei: 8. – Soltészság: holdnyi szántó és rét, 2 malom, házas zselléreik. – A soltészság censusa. – Uradalmi erdő holdban. – Uradalmi lisztelő malom fából, molnárház. Bevétele. – A jobbágyság szolgáltatásai: házcensus készpénzben, kisebb adományok készpénzértéke. – Robotnap és értéke. Öl tűzifa szolgáltatás. – Hosszúfuvar és értéke. – Zsellérek robotja: robotnap és érték. A kilencedet 4 Ft-ért váltják meg. – Tizedet nem adnak. – Fenyőerdő 5 osztályra osztva. – A fák életkora szerint, 80 éves kitermelési terv. – Évenként kitermelt fa ölnyi értéke. – A jobbágyság faizása: öl, fa. – 3/8 sessió úrbéres terület a falu közelében, 3 házzal. – 1726-ban az uradalom bérbe adta, később jogtalanul a soltészi földekhez sorolták. – Uradalmi kocsma bevétele. – A bevételből le az igazgatási és kegyúri terhek. – A tiszta bevétel 5 % bázison tőkésítve, jobbágyság névsora telkeik nagyságával, 1788. augusztus 1-jén kelt urbárium. – Mellékelve a falu becslése és a becslés helyesbítése.
Kamarai falu.
(Szepes m.): Szulin

Search result navigation
Content provider