HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 186. - No. 003.

Date 1818. szeptember 1.
Description

Eredeti, német, benne latin és szláv nyelvű extractusok. 47 eredeti sz. pagina. Fol. form. füzet. Saját kezű aláírások. Kelt Budán, a fenti évben és napon. Melléklet: 2 db. 9 + 6 oldal, 1819. április 12. és az irtásföldek összeírása.

Text

”Beschreibung”, melyet a kamarai könyvelőség officiálisa készített.
Unten Rauschenbach:
Szántó 3 nyomásban: az első nyomásba: krumpli, len kerül. Az előző évi ugarba: rozs, árpa, zab. A földek trágyázásra szorulnak. – Egésztelek és a telki állomány holdban. – 94 jobbágy, 9 zsellér. A pap zsellérei: 4. – A soltész zsellérei: 16. – A templom fundusán: 4. – Soltészség: a hozzá tartozó holdnyi szántó és rét, malom 2 kerékkel, a soltész zsellérei. – Erdő osztályokba osztva a faállomány életkora szerint, (6–59 év). Fenyőerdő. Osztályonként, hold. – Az egyes osztályokból kitermelhető ölnyi fa. – A 80 évre osztott kitermelési terv: évente kitermelhető öl, fa. – A jobbágyság faizását leszámítják, ennek során kitermelt öl, fa. – Uradalmi vendégfogadó leírása, részei, anyaga. Melléképületei: istálló, pajta, kocsiszín. – Mesterségek szerinti részletes becslése. – Uradalmi mészárszék háza. – Cselédség háza. – Malom és molnárház, melléképületei. Becsérték. – A jobbágyság szolgáltatásai: házcensus készpénzértéke. – Victualia egésztelek után. – Csirke, kappan, tojás, icce vaj, mindennek értéke készpénzben. – Jobbágyok kézi és igásrobotja. Készpénzértéke. – Hosszúfuvar és értéke. – A jobbágyok által szolgáltatott ölnyi tűzifa. – A zsellérek kézi robotja. – A kilencedet 4 Ft-ért vagy 12 nap igás-, illetve 24 nap gyalogrobottal váltják meg. – Irtásföld és censusa. – Az uradalmi malom bevétele. – Az uradalmi vendégfogadó bevétele. – Uradalmi kovács censusa. – Halászat árendája. – A bevételből le a rezsi- és a kegyúri jog kiadásai. A tiszta bevétel 5 % bázison tőkésítve. – Beírva a jobbágyság név szerinti összeírása, feltüntetve telkük nagysága. 1798-as urbárium. Mellékelve: 1819. január 20. irtások összeírása és a falu becslése.
Kamarai falu.
(Szepes m.): Ungen Rauschenbach

Search result navigation
Content provider