HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 045 / b.

Date 1768. augusztus 11.
Description

1769-es másolat 4 oldal magyar

Text

Urbarium „Böhönye Nevezetű Helység Tabellaja” – Urbarialis Tabella, amelyet helyben készített Josephus Gaál de Gyula Somogy vármegye főszolgabírája „a fenti dátummal 1769-ben a másolatot Sellyei László fiscalis provisor a vármegyei levéltárban őrzött eredeti alapján állította ki.
Böhönye:
lakosok név szerint – jobbágytelkek minősége és mértéke – a belső és külső terület nagysága vetéskapacitás – szénahozam – egy-egy egész sessióhoz 25-26 hold szántó, 5-6 szekérnyi szénát adó rét tartozik – egy egész sessió után 52 nap marhás vagy 104 nap gyalogos robot kötelező – a sessiós lakosok száma 66, ezek közül egész sessiós 17, feles 49 – kilencedet adnak „in natura” minden földi termésből – esztendőbeli árenda házanként 1 Ft. – szolgáltatások: tüzifa, fonás, kifőzött vaj, tojás, kappan, csirke – zsellérek száma, akik saját házukban laknak 10 ezek gyalogrobotja évi 18 nap kilencedet adnak „in natura” ávi árendájuk 1 Ft. – más házában lakó zsellér 8 van évi 12 nap gyalogrobotra kötelezettek, más szolgáltatásuk nincs
„Episcopale feudale Bonum” Valószínűleg a zágrábi püspökség birtoka.
(Somogy m.): Böhönye

Content provider