HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 155. - No. 044 / b.

Date 1767. szeptember 18. és 25.
Description

Egykorú hitelesített másolat. A vármegye a lakosság fellebbezésére az Urbariumot 1767. szeptember 25-i dátummal a Királyi Táblához továbbította.

Text

Urbarium, az UC 155 : 44 (a)-ban tárgyalt Urbariumot Szabolcs megye Sedes Judiciariaja az alábbiakban módosította:
Püspökladány:
az új Urbariumban javasolt arányosan növekvő taxa egész hospes számára 3 Ft. feles hospes számára 2 Ft. negyedes hospes számára 1 Ft. lett volna – a vármegyei módosítás szerint egész hospes 3 forintot feles 1 Ft. 30 Xr-t negyedes 45 Xrt fizet – „egész helyesek” évi robotja 52 nap igás és 2 nap gyalog, a többieké arányosan kisebb – ezeken a robotnapokon túl az uradalmi épületek, utak, hidak karbantartására a „moderatos currules et manuales labores” az uradalom továbbra is követelhet
(Szabolcs m.): Püspök Ladány most Hajdú megye

Content provider