HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 154. - No. 051.

Date 1731-34.
Description

Egykorú másolat, kelt Kassán 1735. január 26-án. 2 oldal latin.

Text

Aestimatio a Szepesi Kamara kassai számvevősége a helyi tanácsokkal együtt készítette
Sárospatak:
1731. június 1-én négy Körössiano-fiscalis szőlőt becsültek meg a város határában, bár jelenleg deserták „attamen pro eo statu mediocri procreare” velebant vasa vini 15” – a várható termést hordónként 15 magyar Ft.-ra értékelték, így az egész termés értéke 225 magyar Ft. – a megmunkálás költségeire 1/3-ot leszámítva a megbecsült szőlő utáni évi tiszta jövedelem 150 magyar Ft. – a fenti adatok lapján a szőlőt 2500 magyar Ft.-ra becsülték
Zemplén megyei konfiskált szőlő, „Körössiano, nec on aliarum fiscalium” aestimatiója.
(Zemplén m.): Sárospatak – Tolcsva – Tallya – Sadany

Content provider