HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 154. - No. 050.

Date 1721. augusztus 23.
Description

Egykorú másolat két példányban 2 oldal latin

Text

Extractus Aestimationis
Abaújszántó:
A szőlők helynév szerinti felsorolása – szabad és tized szolgáltató szőlők – a végrendelet szerinti örökösnek visszaadott konfiskált szőlő – A külön-külön megbecsült szőlők becsértéke a jelenlegi állapotban együttesen 4400 Ft. – A becslés másik példánya adatokat hoz arra vonatkozólag is, hogy „juxta statum optimum in futurum valare possent” e szerint a becslés szerint együttes értékük 660 Ft.
Néhai Hamvai Péterné szül. Bancsy Anna fiscusra maradt szőlői.
(Abaúj m.): Szántó (Nagy Pendics – Kis Pendics – Felső Bánya – Első Sátor – Nagy Fejér Hegy – Nagy Győr)

Content provider