HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 154. - No. 043.

Date 17. század vége
Description

Egykorú másolat 5 oldal latin

Text

Conscriptio et Aestimatio Extractus
A felsorolt helységekben a konfiskált szőlők volt tulajdonosai. – A szőlőhegyek és a szőlők helyi elnevezése. – A megmunkálás költségei: nyitás, metszés venyige és karó hordás, három kapálás, karózás, kötözés. – „rectificatio” (kacsolás), szőlőpásztorok díjazása – várható terméseredmények – becslések – Pl. a tarczali Szuhay-szőlőket 63 hordó várható terméssel 26450 Ft.-ra becsülték legmagasabb terméseredményt a tállyai Sárossy-szőlőkről adnak. 68 hordó, de a becslés hiányzik.
Fiscusi szőlőbirtokok a Hegyalján.
(Zemplén m.): Thokay – Tarczal – Keresztúr – Zombor – Erdőbénye – Ujhely – Tolcsva – Tállya – Liszka – Szerents – Ondt

Content provider