HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 154. - No. 042.

Date 17. század vége
Description

Eredeti, várospecséttel, 2 oldal latin

Text

Aestimatio, Dobozi János főbíró és név szerint felsorolt esküdttársai végezték a becslést, Szegedi István jegyző foglalta írásba.
Sárospatak:
A volt tulajdonosok név szerinti felsorolása és a szőlők hely szerinti megnevezése. – A szőlők decimalis vagy litera. – A házak: taxalis, libera lapidea, lignea allodiális, rustica – hely szerint: in Arce, in suburbio… superior – Az ingatlanok jelenlegi birtokosai vagy használói: pl. a jezsuita atyák kocsisa, vagy III. et Magnificus de Rhot…
A fiscus kezén lévő ingatlanok, házak és szőlők.
(Zemplén m.): Sáros Nagy Patak oppidum Sáros Kis Patak oppidum (Szőlőhegyek: Megyer – Pogánykút – Királyhegy – Szava – Hosszúhegy – Szekfü – Mogyorcs – Megyer)

Content provider