HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 037.

Date 1687. október 29.
Description

5 oldal, latin nyelvű, 1769. augusztus 5-én kelt aláírással hitelesített kamarai másolat.

Text

Készítette: Korponay Sándor 1769. augusztus 5.
Conscriptio, a fenti dátummal Lőcsén keltezte „Ioannes Vitalis” (hivatali megbízatása, rangja nincs jelölve), erről készült az 1769-es hiteles másolat.
Haraszt:
Nemesi kúria pincével – allódium – 219 szántó Cub. Scep. 3 nyomásos – 24 Curr. rét – káposztakert – csűr – kicsépeletlen rozs és árpa – ökör, tehén, borjú, bika, juh – 50 Cub. őszi vetés, széna – 4 féltelkes jobbágyok névsora fiaik – ló, tehén, borjú, malac – 2 puszta féltelek – 1 zsellér – Jobbágyszolgáltatások: census 1 Ft., zsellér 75 den., mindenféle munkát végeznek
Porács:
5 negyedtelkes jobbágyok névsora – féltelkes zsellér 1 – szolgáltatásaik: tized, mindenféle munka, évi 1 Ft. 24 den. census zsellérek levelet hordanak
Márkusfalva:
3 telkenülő zsellérek névsora – szolgáltatásaik: 50 den. census, mindenféle munka – puszta allodiális, 120 Cub. Scep. – föld s rét
Teplicska:
2 féltelkes jobbágyok – szolgáltatásuk: 90 den. census s robot – 1 puszta zsellértelek
Lieszkován:
2 féltelkes jobbágy, szolgáltatás: 2 Ft. census s robot
Vogendriszel oppidum:
17 telkenülő zsellér – szolgáltatás: robot – Malom – 3 censualista, egyik zsindelyszeget szolgáltat
Zavatka:
4 negyedtelkes jobbágy – szolgáltatás: robot 1 – puszta zsellér – féltelek – a konfiskált néhai Máriássy István szülőanyjának igénylése a vogendriszeli birtokrészből.
Néhai Máriássy István azon konfiskált birtokrészei Szepes megyében, amelyekből a nevezett szülőanyja néhány részt visszaigényelt.
(Szepes m.): Porács – Haraszt – Teplicska – Lieszkovan – Vogendriszel oppidum – Zavadka – Márkusfalva

Content provider