HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 036.

Date 1687. június 13.
Description

6 oldal, latin nyelvű, pecséttel és aláírással hitelesített eredeti

Text

Conscriptio, amelyet a Szepesi Kamara megbízottja készített a helyszínen Készítette: ld. 152 : 35.
Kassa:
Kétszintes polgárház – kétszeres, liszt, szalonna – edények, ruhák, „kurta mente” ex Panno Anglico – tehén, vaj, malátás hordó, „cellarium seu pincetok” – bőr szíjkészítésére, félig kidolgozott bőr szíj számára, egy szíjgyártó műhely raktárának leltára – lófelszerelések: nagy mennyiségben és sok változatban, piros hátasló felszerelés, parasztlovak felszerelése, kocsilovak felszereléssel, gyeplők, kötőfék kantár seu Halfter (de előfordul a Halfter, fraerum = szablya értelemben is), hám, különböző minőségű ostor, ökörkorbács, kantárok különféle szíjak, német szügyelő és farhám, köteg kantár. „Gurth seu Lekötőszíj”, tarsoly „seu Beutgürtl”, a latin szöveg több esetben közli a lószerszámok és más bőráruk nevét magyarul vagy részletezi is.
Topp Sámuel kassai polgár és (valószínűleg szíjgyártó mester) ingó és ingatlan javai.
(Abaúj m.): Kassa szabad királyi város

Content provider