HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 152. - No. 019.

Date 1675. február 22.
Description

3 oldal, latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal hitelesített eredeti.

Text

Inventarium, a nagybányai fiskusi javak kezelői, Jánossy István provizor, és Rutkay András contrascriba készítették.
Inventarium rerum in domo Pelleano-fiscali Nagybanyaiensi conscriptarum – nagy párnák a megfelelő huzatokkal 7, tokok nélkül 2, kicsik 10+17+3. – Három ágy, amelyek egyike mennyezetes és zöld kárpittal van körülvéve. – Derékaly 1. – Szőnyeg 4, amelyekből az egyik istentiszteleti célra szolgál a templomban. – Ajtókárpit 2. – Terítő az asztal fölé 1. – Asztal 2. – Bombarda, népi nyelven janicsár puska 1. – Hosszú szék 4, rövidebb 7. – Pohárszék 1. – Érc gyertyatartó a szoba közepén, lefüggve, négyágú. – „Celaria” népi nyelven pinczetok 3. – 1 láda kenderrel és vászondarabokkal tele. – Két kis ládácska, megtöltve szakadozott holmikkal. – Táltartó fából 2. – Szőtt ruhák úgy a férfiak, mint a nők részére; ugyanott két guzsaly és orsó. – Egy asztal 5 fiókjával. – 7 nyárs, 1 rostély. – Füstölő, tömjénező 1. – Patina pro tortis pinsendis, wulgo palacsitának való. – Tökör. 1. – Német nyelvű természettudományi bányászati és matematikai könyvek egyéb tanulókönyvekkel együtt 12. – Agyagból készült kádak 9, a kisebbek az anabaptisták módjára feketék. Ezeknek is a száma 9. – Egyszerű koporsó nagyobb 12, kisebb 6; ezek is agyagból. – Két köpeny: az egyik nemesi, de a melyektől tönkretéve, fekete bíborszövetből, a másik polgári, fekete rásából. – Régi zabla 2. – Hét pár kés a szőlő megmetélésére. – A Rákóczi György fejedelemtől a Lisbon család részére adományozott czímeres levél. – Kárpitokkal és képekkel diszített szoba 1. – Ugyanabban a szobában egy zöldszínű kályha. – „Tagula una muliebris, pro rectificandis telis” (női munkaeszköz, a stoppolófa elődje, téglaalátét) – Két nagyobb láda, amelyekben a következő dolgokat találták, az alanti sorrendben: a) Az elsőben: Barna színű viselt női ruhák gránátból. – Fekete bársonyból készült öltözék 1. Violaszínű egyszerű bársonyból készült 3 darab, mind viselt. – Használt lepedő nagyobb 7 darab, kisebb 2 darab. – Már kopott asztalterítő közönséges vászonból 5 darab, színes darab. – Használt kéztörlő 6 darab. – „Indumenta pro pulvinaribus, vulgo párna haj” vászonból 7 darab, selyemből szőve 8 db, ex filis, „vulgo reczis” (hálószerűen szőve) 6 db; ezek is mind már használtak. főkötő 3. – Találtak ott a többi között várallyai vagy bártfai vásznat is. – Gyermeköltönyt kopottat és szaggatottat 4. – Találtak ott egy hordót cum rebus stanneis (ón) ily sorrend szerint: B) Hartung Miklós commissarius nevére szóló két levél a neki ajándékozott ón edények felsorolásával. – Nagyobb ivócsésze 5. – Kisebb ivócsésze 43. – Kis ivóedény 4. – Kétféle tányér 50 db. – Kisebb és nagyobb palackok 15. korsó 2. – Kisebb és nagyobb kanna 15. – Ércből való gyertyatartó 6. – Actum in Nagybánya, die 23. Februarii, anno 1675. Aláírások és pecsétek.
Nagybánya városában „In domo Pelleiano-Fiscali” összeírt ingóságok.
(Szatmár m.): Nagybánya

Content provider