HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 145. - No. 081.

Date 1744. március 7.
Description

Dupplicatum lásd még UC 145:80-at. 1 oldal latin másolat

Text

Extractus aestimationis
Az aestimatio jobb oldalán két rovat: becsérték zálogértékre – becsérték örökárra ( magyar forintban)
8. Puszta föld a Szepsi féle vezető útnál. Kapacitása köbölben. Becsérték köblönként is megadva. Egyébként mint fent.
12. “In suprremitate montis patibuli”, a Galgóczy nevű víztől nem messze fekvő szántóföld, lásd előzőek.
15. Téglaégető ház után lévő szántóföld. Mint fent
16. Másik, téglaégető ház után, Miszloka felé eső szántóföld, puszta.
19. A Miszlokai völgyben, Banko féle Bakaiano-fiskális szántóföld.
21. Bankó felől jőve a három forrás felé, Madarász-fiskális szántóföld, bozóttal benőve.
22. Rák-Patak völgyében másik fiskális föld.
35. Madarász-fiskális szőlő, puszta, a Teharaszt nevű promontóriumon. Tövek nélkül, bozóttal benőtt terület. Kapacitása köbölben. Becsérték köblönként is.

Summa aestimationis: fl. Hung. 252302,40

Rh. fl. 210252

Consciptio agrorum Bakaiano et Madarasziano-Fiskalis, Kassa szabad királyi város területén. Az 1729. évi conscriptioból kivéve.

Content provider