HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 145. - No. 080.

Date 1744. március 7.
Description

2 oldal másolat

Text

Extractus conscriptionis
8. A Szepsi felé menő út mentén puszta szántóföld, kapacitása köbölben. Földrajzi meghatározása: alulról a Várady-féle földek, felülről a Korponay-földek határolják.
12. Az Akasztóhegyen (Mons patibuli) (nem messze a Galgóczy nevű pataktól) szántóföld. Kapacitása, szomszédai, mint fent. Ezt a fiskális földet bizonyos Lukács nevű kassai lakos (zsellér) használja, borsóval, lencsével és muharral, árpával veti be.
15. Az ugyancsak a Szepsi felé menő út mentén lévő téglaégető ház után fekvő fiskális szántóföld kapacitása, szomszédai, lásd előzőek. A földek a város kerülője használja, árpát, zabot és búzát vet bele, (egyik részébe), a másik részébe Midoda Mihály vet rozsot, míg harmadik részét valaki árpával vetette be, de nem tudni ki.
16. Téglaégető után lévő régi Madarász-fiskális föld, melyet már régen nem művelnek, s jelenleg rétnek használják, melyről 4 szekér szénát lehet remélni. Szomszédai, lásd fent.
19. A Miszlokai völgyben, Bankó felé található egy darab föld, Bakayano-fiskális, kapacitása köbölben, szomszédai, lásd fent.
21. Bankó felől jőve, az itt fekvő szántóföldet annyira benőtte a bozót, hogy, ha csak ki nem irtják, a föld nem használható. Ez a föld Madarasziano-fiskális. Alatta rét, ez is bokros. A földeket csak legeltetésre lehet jelenleg használni.
22. A Rák patak nevű völgyben, a Tökössi út mentén, a Rák patak által határolva 9 köblös föld, melyet különböző zsellérek (név nélkül) árpával vetettek be.
35.A Teharaszt nevű promontóriumon található egy Madarász-féle szőlő, puszta, “sine vitibus”, ezt is bozót nőtte be. Kapacitása köbölben.
A tokaji fiskális uradalom 1689. évi urbáriumából kivéve: Tarczall oppidumban fundus exemptus mediae sessionis, melyből, ha taxát fizetnek tőle, a várható évi jövedelem Rh. fl. 2,46. – Szuhay Mátyás féltelke, “exemptanak tartyák”, kocsmája nincsen. – Ugyancsak régebbi conscriptio szerint (1740) Szuhay-féle curia fele, puszta.
Bakayano-Madarasziano fiscalium agrorum Kassa szabad királyi város területén összeírva, az 1729. évi kamarai összeírásból kivéve. (Abaúj, Zemplén m.)

Content provider