HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 136. - No. 034.

Date 17. század vége
Description

Német fogalmazvány,. 129 pagina. A német fonetika alapján eltorzított helynevek közül néhány nem azonosítható.

Text

Conscriptio, melyet ismeretlen kamarai officialis készített, felirata: "Beschreibung deren Szigetherischen Districts dorfschaften".
Istvandy:
Rovatos összeírás: családfő, ház, fiú, lány, ló, ökör, tehén, borjú, disznó, méh, cubulus búza, rozs, (vetés) széna kocsiban. – 18 jobbágy név szerint, 28 fiú, 15 lány. – 400 hold szántó, – 205 falc. rét, – 60 hold erdő, – 13 telek. – Keresztény földesúr: nádor, akinek 20 forinttal adóztak; török földesura Memhe Szaghim aga Szigetből, akinek mindegyik 1 forintot adott és 3 napot robotolt, tizedet is természetben adták.
Daran:
30 jobbágy, 3-nál utólag bejegyzve: meghalt; 39 fiú, 16 lány. – 320 hold szántó, – 59 falc. rét, – 50 hold erdő, – 19 telek. – Török ura: Distar basa aga Szigetből, akinek mindegyikük 1 forintot adott, valamint tizedet. – Keresztény földesúr: a sümegi püspök (=veszprémi püspök), akinek minden háztól 1 forintot adtak. – Lakossága kálvinista.
Zokona (Csokonya):
20 jobbágy név szerint, 12 fiú, 8 lány, 1 subinquilinus. – Állataik: 37 ökör, 35 tehén, 55 borjú, 66 disznó, 9 kas méh. – 250 hold szántó, – 39 falc. rét, – 160 hold erdő, – 29 lakott telek. – Keresztény ura: a veszprémi püspök, akinek 40 forinttal adóztak. Török ura: basa Jamor aga volt Babocsáról, akinek minden ház 1 forintot adott. – Tizedet természetben adták, Szigethez robotolnak. – Malom 1 kerékkel. – Kálvinista lakosság.
Wischanta:
17 jobbágy név szerint, 16 fiú, 5 lány. – Állataik: 41 ökör, 26 tehén, 39 borjú, 45 disznó, 22 kas méh. – 279 hold szántó, – 70 falc. rét, – 80 hold erdő, vegyes faállomány, – 9 telek. – Keresztény ura: Dapus Ádám Szigetből, adójuk: 50 Ft. Török uruk: Haszán aga volt Szigetből, házanként 1 forintot adtak neki. – A lakosság kálvinista.
Uinöp (Ujnép):
9 jobbágy, 7 fiú, 7 lány. – Állataik: 14 ökör, 14 tehén, 18 borjú, 21 disznó, 22 kas méh. – 85 hold szántó, – 50 hold legelőnek használható gyenge szántó, – 8 falc. rét; – 300 hold erdő, makkolás; – 7 lakott, 4 puszta telek. – Keresztény ura Veszprémből Babocsay Ferenc, adójuk: 10 Ft. Török földesuruk: Distar aga Babocsáról, adó házanként 1 Ft, a robotot Szigethez teljesítik. – 2 malom, – kálvinista lakosság. – Korábban a töröknek, most a "Provisorath ambt"-nak adják a tizedet.
Rineckh Sent Khieräll: (Rinya Szt. Király)
6 jobbágy, 2 időközben elment a faluból; 5 fiú, 2 lány. – Állataik: 10 ökör, 13 tehén, 8 borjú, 16 disznó, 5 kas méh. – 135 hold szántó, 25 hold elvadult szántó, – 60 hold tölgyes erdő, – 34 falc. rét, – 8 lakott, 3 puszta telek. – Keresztény ura: Schongo Miklós Keszthelyről, adójuk 10 Ft. Török ura: "Cuer Haschon" aga volt Kanizsáról, minden ház 1 forintot adott neki, most Szigethez robotolnak. – Malom. – Puszta templom. – Tizedet korábban a töröknek, most a provisoratusnak adják.
Gergethe:
9 jobbágy, 1 közülük meghalt, kettő pedig Kaposvár vidékére költözött; 6 fiú, 5 lány. – Állataik: 12 ökör, 15 tehén, 15 borjú, 31 disznó, 17 kas méh. – 174 hold szántó, – 100 hold erdővel benőtt, – 18 falc. rét; – 264 hold erdő, makkolás; – 9 telek. – Keresztény ura: Széchenyi püspök, akinek 8 forintot adtak. Török ura: Szigetből Distar aga volt, minden ház 1 forintot adott, most Szigethez robotolnak. – Puszta templom, lakói kálvinisták.
Läbäth és Hosszufalu:
14 jobbágy név szerint, 9 fiú, 16 lány. – Állataik: 27 ökör, 26 tehén, 35 borjú, 53 disznó, 23 kas méh. – 112 hold szántó, – 100 hold, mely csak legelőnek jó, – 21 falc. rét, 300 hold erdő, 12 telek. – Keresztény úr: Széchenyi György, Lábodon Sanko Miklós, 16 forintot adóztak. Török ura Szigetből Distar aga volt, akinek minden ház 1 forintot adott. – Puszta templom, – malom. – Lakói kálvinisták.
Hamock Sent Gergen:
9 jobbágy, közülük kettő a falut elhagyta; 7 fiú, 9 lány. – Állataik: 19 ökör, 13 tehén, 13 borjú, 24 disznó, 18 méhkas. – 156 hold szántó, – 30 falc. rét; – 1/4 négyzetmérföldnyi erdejében 600 disznó makkolhat; – 9 lakott, 3 puszta telek. – Keresztény ura: Széchenyi György, 16 forintot kap adóként; török ura: Szigetből Distar aga volt. – Puszta templom, – lakói kálvinisták.
Waschally:
8 jobbágy, 7 fiú, 3 lány. – Állataik: 7 ökör, 10 tehén, 10 borjú, 12 disznó, 4 kas méh. – 212 hold szántó, – 80 holdat erdő nőtt be, – 49 falc. rét, – 60 holdnyi erdő, – 8 telek. – Keresztény ura: Kubinyi Péter, adójuk 5 Ft. Török ura Szigetből a basa volt, minden ház 1 Ft adót fizetett. – Szigethez robotolnak, – kálvinisták lakják.
St. Michäll (Szt. Mihály):
8 jobbágy név szerint, 11 fiú, 10 lány. – Állataik: 9 ökör, 10 tehén, 11 borjú, 31 disznó, 9 kas méh. – 150 hold szántó, – 12 falc. rét, – 100 hold erdő vegyes faállománnyal. – Keresztény ura: Széchenyi György, adójuk 10 Ft. Török ura Szigetből a basa volt, minden ház 50 dénárt adott neki. – Katolikusok lakói, – jelenleg Szigethez robotolnak és tizedet is ide adnak.
Petterhita:
7 jobbágy név szerint, egy közülük időközben meghalt, egy pedig Babocsára ment lakni; 14 fiú, 6 lány. – Állataik: 9 ökör, 9 tehén, 11 borjú, 25 disznó, 23 kas méh. – 170 hold szántó, – 79 hold erdővel benőtt, – 25 kaszás rét, – 100 hold tölgyes erdő, – 5 lakott és 3 puszta telek. – Keresztény ura: Széchenyi György, adójuk 8 Ft. Török ura: Kanizsáról "Haszon" iszpáhi volt, a falu 3 napot szántott neki robotban. – Malom egy kerékkel, a lakosság katolikus.
Szenzy:
12 jobbágy, 12 fiú, 15 lány. – Állataik: 23 ökör, 18 tehén, 21 borjú, 15 juh, 82 disznó, 28 kas méh. – 250 hold szántó, – 26 falc. rét, – 200 hold erdő, – 12 telek, 1 puszta. – Keresztény ura: Schamko Mihály, adójuk 16 Ft. Török ura Kanizsáról Alia aga volt, akinek minden ház 50 dénárt adott és 1/2 oka vajat, 2 napot kellett szántaniuk. – A lakosság kálvinista.
Korpäth:
11 jobbágy, 9 fiú, 5 lány. – Állataik: 27 ökör, 22 tehén, 22 borjú, 54 disznó, 42 kas méh. – 250 hold szántó, – 39 falc. rét, – 600 hold erdő, – 11 lakott és 6 puszta telek. – Keresztény ura: Sanko Miklós, akinek 20 forintot adóztak. Török ura: "Bälye Pegoia" volt, aki 50 forintot kapott évente. – Malom, – puszta templom, – kálvinista lakosság.
Kaderykuth:
11 jobbágy, 8 fiú, 7 lány. – Állataik: 29 ökör, 20 tehén, 22 borjú, 83 disznó, 28 kas méh. – 100 hold szántó, – 130 holdat erdő vert fel, – 100 kocsinyi rét; – 1200 hold erdő, makkolás; – 2 puszta telek. – Puszta templom. – Keresztény urai: Scimhasy Ferenc és Lengyel Imre, adójuk: 20 Ft. Török ura Kazak iszpáhi volt, akinek minden ház 2 forintot adott. – Malom. – Lakói kálvinisták. – 22 kapás szőlő, ebből 20 kapást művelnek.
Hentschey:
6 jobbágy, 14 fiú, 5 lány. – Állataik: 8 ökör, 13 tehén, 20 borjú, 55 disznó, 54 kas méh. – 400 hold szántó, – 80 falc. rét, – 200 hold erdő, tölgyes. – Keresztény ura: Lengyel Miklós, adójuk: 6 Ft. Török ura: Tistar aga volt, akinek minden ház 1 forintot adott. – Lakói kálvinisták.
Hederhell:
14 jobbágy, 9 fiú, 6 lány. – Állataik: 22 ökör, 23 tehén, 29 borjú, 99 disznó, 17 kas méh. – 200 hold szántó, – 100 holdnyi terület csak legelőnek jó. – 1200 hold erdő. – Keresztény ura: Lengyel János, adójuk 8 Ft. Török földesúr: Reczep bég volt, adójuk minden háztól 50 den. – 2 malom. – Kálvinista lakosság.
Bötz és S. Märthon:
12 jobbágy, 21 fiú, 11 lány. – Állataik: 14 ökör, 19 tehén, 19 borjú, 113 disznó, 25 kas méh. – 145 hold szántó, – 50 falc. rét; – 200 hold erdő, vegyes faállomány. – Keresztény ura: Patty Pál, adójuk 7 Ft és egy hízott disznó. Török ura: Azy aga volt Szigetből, adójuk házanként 1 Ft és 1 okka vaj. – Kálvinista lakosság.
Kamanzy:
12 jobbágy, 7 fiú, 7 lány. – Állataik: 16 ökör, 14 tehén, 15 borjú, 94 disznó, 56 kas méh. – 219 hold szántó, – 200 hold erdővel benőtt, – 50 falc. rét, – 200 hold vegyes faállományú erdő. – Keresztény ura: Széchenyi György, adójuk 25 Ft. Török ura: a basa volt Kanizsáról, adójuk 50 den. – Kálvinista lakosság. – Régebben: "mit husarn und ädl Leith bewahnet gewöst, aber aniezo ein pauerschaft".
Ocoräth:
6 jobbágy név szerint, 7 fiú, 6 lány. – Állataik: 5 ló, 18 ökör, 12 tehén, 12 borjú, 54 disznó. – 250 hold szántó, – 31 hold rét, – 25 hold elvadult rét, – 50 hold erdő. – Keresztény ura: Draskovich János, akinek 5 tallér adót adtak. Török ura aga iszpáhi volt Szigetből, adójuk házanként 50 den. – Malom két kerékkel. – Kálvinista lakosság.
Gägits (Kákics):
6 jobbágy név szerint, 5 fiú, 1 lány. – Állataik: 3 ló, 10 ökör, 8 tehén, 8 borjú, 19 disznó. – 230 hold szántó, – 20 hold csak legelőnek jó, – 10 hold erdő. – Keresztény ura: Draskovich János, akinek 7 forintot adtak. – Török ura: Berzencéről a basa aga volt, akinek 50 forintot adtak. – Kálvinista lakosság.
Ibäny (Ivány):
5 jobbágy, 6 fiú, 3 lány. – Állataik: 4 ló, 6 ökör, 8 tehén, 8 borjú, 24 disznó, 10 kas méh. – 50 hold szántó, – 12 hold erdő, – 20 hold legelő. – Keresztény ura: Hasly Ferenc, akinek 6 forintot adtak. Török ura: Boházy iszpáhi volt Siklósról, adó 50 den. minden háztól. – Kálvinista lakosság.
Bogtas:
7 jobbágy név szerint, 4 fiú. – Állataik: 1 ló, 7 ökör, 11 tehén, 11 borjú, 31 disznó, 13 kas méh. – 23 hold szántó, – 16 hold legelő, – 20 hold erdő. – Keresztény ura a pécsi püspök, akinek 4 Ft adó jár. Török ura: Urbok iszpáhi volt Szigetből, adó házanként 50 den. volt. – Kálvinista lakosság.
Schilley oppidum:
9 jobbágy, 7 fiú, 8 lány. – Állataik: 8 ökör, 8 tehén, 8 borjú, 33 disznó, 9 kas méh. – 170 hold szántó, – 50 hold rét, – 8 hold erdő vegyes faállomány, – 9 lakott és 3 puszta telek. – Keresztény ura: Draskovich János, adójuk 14 Ft. Török ura: Julaya iszpáhi volt Babocsáról, házanként 50 den és 1 okka vaj. – 2 templom, egyike puszta, ennél egy "groß gewölbter gemauerter Kheller"; – kálvinista lakosság.
Vock:
6 jobbágy, 8 fiú, 4 lány. – Állataik: 5 ló, 9 ökör, 6 tehén, 7 borjú, 44 disznó, 25 kas méh. – 60 hold erdő, – 50 falc. rét, – 105 hold szántó, – 6 lakott és 2 puszta telek. – Keresztény ura Zrínyi volt, akinek ajándékot adtak. Török ura: Hatscha aga volt Babocsáról, adó: 1 Ft, 3 kocsi fa. – Malom egy kerékkel. – Lakói kálvinista nemesek.
Mogorfa:
3 jobbágy, 2 fiú, 1 lány. – Állataik: 1 ló, 4 ökör, 2 tehén, 2 borjú, 17 disznó, 9 kas méh. – 40 hold szántó, más 40-t erdő nőtt be, – 12 hold legelő, – 10 hold erdő. – Keresztény ura: Däby Gezi, akinek minden háztól 1 forintot adtak. Török ura Szigetből "Pantur ännig", akinek minden háztól 1 forintot, 1 oka vaj, közösen 3 kocsi fa. – Jelenleg Szigethez robotolnak, – kálvinista lakosság.
Gisch Cänn:
12 jobbágy, 6 fiú, 5 lány. – Állataik: 10 ló, 22 ökör, 18 tehén, 18 borjú, 61 disznó, 13 kas méh. – Búzát, rozsot, árpát és hajdinát termelnek. – 40 hold szántó, – 50 hold erdő. – Keresztény ura: Draskovich, akinek 6 Ft-l adóztak. Török ura: Szigetből Eischeck aga volt, akinek 1 forintot, 1 meszely vajat adtak házanként. – Puszta templom, – kálvinista lakosság. – Szigethez robotolnak.
Weiszlo:
5 jobbágy név szerint, 3 fiú, 1 lány. – Állataik: 5 ökör, 4 tehén, 4 borjú, 8 disznó, 5 kas méh. – 200 hold szántó, – 10 falc. kaszáló az erdőben, – 8 hold erdőből csak tüzifa. – Keresztény urai: a pozsonyi apácák, adó: 2 Ft 50 den. Török ura: Szigetből Csigo Gulo basa volt, adó házanként 50 den. – Kálvinista lakosság.
Haraszty:
3 jobbágy, 4 fiú. – Állataik: 6 ló, 2 ökör, 3 tehén, 3 borjú, 11 disznó, 3 kas méh. – 100 hold szántó, másik százat erdő vert fel, – 3 puszta telek. – Keresztény urai a pozsonyi apácák, adójuk 2 Ft 50 den. Török földesúr: Bukomayr volt Babocsáról, adó 50 den. házanként. – Kálvinista lakosság.
Schämor:
3 jobbágy, 2 fiú, 5 lány. – Állataik: 7 ló, 4 ökör, 3 tehén, 3 borjú, 13 disznó, 6 kas méh. – 90 hold szántó, – 70 holdat erdő vert fel, erdőben kaszálnak, 10 hold erdejéből csak tüzifa. – Keresztény ura: a pozsonyi apácák, adó 2 Ft 50 den. Török ura: Giheio volt Kanizsáról, adó házanként 50 den., 1 oka vaj. – Kálvinista lakosság.
Bieritz:
7 jobbágy, 5 fiú, 1 lány. – Állataik: 2 ló, 8 ökör, 7 tehén, 7 borjú, 13 disznó, 6 kas méh. – 50 hold szántó, – 30 erdővel benőtt, – erdőben és mocsárban 30 falc. kaszáló; – 20 hold erdő, többnyire csak tüzifát ad. – Keresztény ura: a pécsi püspök, adója 20 Ft. Török ura Siklósról Celly basa volt, adó 1 Ft házanként. – Kálvinista lakosság.
Waschky:
8 jobbágy, 6 fiú, 6 lány. – Állataik: 2 ló, 17 ökör, 8 tehén, 9 borjú, 36 disznó, 3 kas méh. – 200 hold szántó, – 40 falc. rét, – 15 hold erdő vegyes faállomány. – Keresztény ura "der pischoff von Prespuerg", adó: 2 Ft. Török ura Szigetből Haszán aga volt, adó házanként 50 den. "Item hat es van graff Zeriny Nicklos iben ein stuekh waldt einen prieff so schan auf 60 Jahr aldt". – Kálvinista lakosság.
Luschack:
10 jobbágy, 4 fiú, 6 lány. – Állataik: 4 ló, 4 ökör, 9 tehén, 9 borjú, 31 disznó, 9 kas méh. – 145 hold szántó, – 25 falc. rét, – 15 hold erdő. – Keresztény ura: a pozsonyi püspök, adó: 2 Ft 25 den. Török ura Siklósról Memhet iszpáhi volt, adó: házanként 1 Ft, 1 oka vaj. – Most Szigethez robotolnak, – kálvinista lakosság.
Capolna:
3 jobbágy, 3 fiú, 2 lány. – Állataik: 2 ló, 2 tehén, 2 borjú, 11 disznó, 13 kas méh. – 25 hold szántó, 30 hold elvadult, 50 hold rét, – 10 hold legelő; – az erdő: "unbewust weillen es in Morast ligt". – Keresztény ura: Zrínyi Ádám, adó 1 Ft. Török ura: Haszan aga volt Siklósról, adó házanként 50 den. – Kálvinista lakosság.
Zalatha:
5 jobbágy, 4 fiú, 3 lány. – Állataik: 1 ló, 5 ökör, 6 tehén, 6 borjú, 14 disznó, 10 kas méh. – 75 hold szántó, 70 erdővel benőtt, – 30 hold kaszáló, – 10 hold erdő, – 4 puszta telek. – Keresztény ura: Zrínyi Ádám, akinek "ein paar Carmasin zischmoh sambt den fueß söekhl" (1 pár csizma, karmazsinból kapcával) az ajándék. Török ura: Memhet iszpáhi volt Szigetből, házanként 1 Ft. – Halastó kevés hallal. – Kálvinista lakosság.
Sullänzy:
5 jobbágy, 5 fiú, 3 lány. – Állataik: 5 ökör, 5 tehén, 5 borjú, 16 disznó, 18 kas méh. – 30 hold szántó, – 24 hold legelő és kaszáló, – 48 hold erdő. – Keresztény ura: Zrínyi Ádám, adó: 1 Ft az egész falutól. Török ura: Hasambo aga volt Szigetből, adó házanként 50 den. – Kálvinista lakosság.
Histär:
9 jobbágy, 8 fiú, 4 lány. – Állataik: 6 ló, 4 ökör, 2 tehén, 2 borjú, 29 disznó, 15 kas méh. – 35 hold szántó, 30 hold rossz minőségű, 10 hold legelő illetve kaszáló, – 100 hold erdő vegyes faállománnyal. – 1 puszta templom. – Keresztény ura: "Cäty Jurko Billize", adó 4 tallér. Török ura: Szigetből Jbyähe volt, adó minden háztól 1 Ft. – Halastó. – Kálvinista lakosság.
Rőhfallu (Révfalu):
5 jobbágy, 7 fiú, 4 lány. – Állataik: 3 ló, 12 ökör, 6 tehén, 6 borjú, 35 disznó, 6 kas méh. – 40 hold szántó, a Dráva áradásainak kitett, – erdőben kaszálnak; – 10 hold erdő. – Keresztény ura: Bislay Jurgo Légrádból, adó: 2 tallér. Török ura: Pantor Ally volt Szigetből, 2 tallér adó. – Dráván malom; – puszta halastó; – kálvinista lakosság.
Tott Harasty:
3 jobbágy, 2 fiú, 2 lány. Állataik: 3 ló, 4 ökör, 4 tehén, 4 borjú, 7 disznó, 2 kas méh. – 90 hold szántó, 150 hold használhatatlan, 80 hold legelő, 10 hold erdő különféle fákból. – Keresztény ura a zágrábi püspök, akinek "ein tierkhische döckhen"-t (török terítő) adtak. Török ura: Szigetből Nemhet Julla volt, évente 1 tallér adó. – Kálvinista lakosság.
Tott Szt. Märthon:
8 jobbágy, 6 fiú, 6 lány. – Állataik: 11 ló, 16 ökör, 23 tehén, 23 borjú, 63 disznó, 25 kas méh. – 100 hold szántó, "das ibrige wirt in anderen Erntern angebauth"; – kaszáló a Dráva kiöntései miatt nincs, másutt kell bérelniük; 1 puszta telek. – Keresztény ura a zágrábi püspök, adó 7 Ft. Török ura: Juhlsa aga volt Szigetből, adójuk 5 Ft. – Malom, – puszta halastó, – puszta templom; – fa kápolna, melyet Zágrábból a ferencesek látnak el. – Katolikus lakosság.
Progräntz:
5 jobbágy, 7 fiú, 2 lány. – Állataik: 6 ökör, 4 tehén, 3 borjú, 8 disznó. – Csak rövid ideje laknak itt, bővebb felvilágosítást nem tudnak adni.
Venöck:
3 jobbágy, 4 lány. – Állataik: 6 ökör, 3 tehén, 3 borjú, 2 disznó. – "Die untherthanen aller erst vergangen Außwerth dahin gezogen, ist also mit nichten kheine wissenschaft, wie solliches Derritorium bestehet."
Gridischy:
4 jobbágy, 4 fiú, 2 lány. – Állataik: 6 ökör, 6 tehén, 6 borjú, 17 disznó, 14 kas méh. – 55 hold szántó, – 30 hold legelő, – 8 hold erdőről csak tüzifa. – Keresztény ura: a soproni prépost, adója 1 Ft. 25 den. Török ura: Goltza iszpáhi Szigetből, adó: 4 Ft, 4 oka vaj, 8 oka gyapjú. – Katolikus lakosság.
Lässärzä:
1 jobbágy, 2 fiú, 1 lány. – Állatai: 1 ló, 2 ökör, 3 tehén, 3 borjú, 15 disznó, 2 kas méh. – Csak rövid ideje lakik itt. – 20 hold szántó, – 30 erdővel benőtt, – 50 hold rét, – legelő az erdőben, – 10 hold erdő. – Keresztény ura a soproni prépost, adója az előzőhöz hasonló; – katolikus lakosság.
Lakotza:
8 jobbágy, 11 fiú, 3 lány. – Állataik: 2 ló, 20 ökör, 20 tehén, 20 borjú, 62 disznó, 23 kas méh. – 60 hold szántó, – kaszáló nincs, – 10 hold erdő, makkoltatás. – Keresztény ura: a soproni prépost, adó 1 Ft. 25 den. Török ura a babocsai basa, adó 7 Ft. – Dráván egy malom. – Katolikus lakosság.
Szt. Warbäsch:
4 jobbágy, 6 fiú, 5 lány. – Állataik: 4 tehén, 4 borjú, 8 disznó. – 5 hold szántó, – 100 hold erdővel benőtt és elhagyott, – 18 falc. rét, – 5 hold erdő vegyes faállománnyal. – Keresztény ura a soproni prépost, adó: 1 Ft. 25 den. Török ura: Hätscha aga volt Szigetből, adó 1 Ft. házanként.
Tott Uifallu:
8 jobbágy, 7 fiú, 10 lány. – Állataik: 7 ökör, 10 tehén, 10 borjú, 20 disznó, 6 kas méh. – 90 hold szántó, – 30 hold rét, – 160 hold erdő. – Keresztény ura: Draskovich Miklós, adó: 3 tallér. Török földesúr: Guluk basa volt Szigetből, minden ház 1 okka vajat adott. – Halastó; – puszta malom; – katolikusok.
Prottorcy:
9 jobbágy, 10 fiú, 8 lány. – Állataik: 8 ökör, 13 tehén, 13 borjú, 20 disznó, 18 kas méh. – 110 hold bozótos terület, – 88 falc. kaszáló, – 80 hold erdő. – Keresztény ura: a soproni prépost, nem adóznak. Török úrról nem tudnak, mivel csak néhány éve élnek itt. – Katolikusok.
Sammässchy:
5 jobbágy, 3 fiú, 2 lány. – Állataik: 1 ló, 4 ökör, 6 tehén, 6 borjú, 9 disznó, 5 kas méh. – 105 hold szántó, – 15 hold rét, – 50 hold erdő mocsaras területen, – 2 puszta telek. – Keresztény ura Németújvárról Schawackh János, minden ház 1 Ft. 50 dénárt ad neki, 3 napot robotol. Török ura Szigetből a basa volt, minden ház 1 forinttal adózott. – Kálvinista lakosság.
Nemeske:
5 jobbágy, 4 fiú, 1 lány. – Állataik: 9 ökör, 7 tehén, 10 borjú, 12 disznó, 18 kas méh. – 265 hold szántó, – 95 falc. legelő és kaszáló, – 100 hold mocsári erdő. – Török úr Kanizsáról iszpáhi aga volt, akinek házanként 50 dénárt, 1 okka vajat adtak, 3 napot robotoltak. – Puszta malom; halastó; nemes lakosság.
Wöhresch (Vörs):
15 jobbágy név szerint, 14 fiú, 9 lány. – Állataik: 47 ökör, 28 tehén, 42 borjú, 71 disznó, 23 kas méh. – 3 egész, 3 fél, 9 negyed telek, – 148 hold szántó, – 44 hold rét, amely mocsaras, elvadult; – 100 hold tölgyerdő, – 16 telek. – Keresztény ura: Draskovich Pál, adójuk 10 Ft. Török ura Babocsáról Rabäty Musztafa volt, akinek minden ház 1 forintot adott. – Szárazmalom; – 2 kovács; – kálvinista lakosság.
Zullimär (Szülimály):
12 jobbágy, egyik időközben eltávozott a faluból; 10 fiú, 6 lány. – Állataik összesen: 4 ló, 26 ökör, 19 tehén, 24 borjú, 92 disznó, 27 kas méh. – 290 hold szántó, – 80 hold rét, – 40 hold erdő, 11 telek, 5 puszta. – Keresztény ura: Kaposvárról Badi Pál, adójuk 7 Ft. Török földesúr: Turbeky Schee volt, akinek minden ház 1 forintot adott. – Katolikus lakosság.
Zertü:
4 jobbágy, 4 fiú, 2 lány. – Állataik: 4 ökör, 4 tehén, 7 borjú, 10 disznó, 10 kas méh. – 103 hold szántó, – 25 hold rét, – 39 hold erdő vegyes faállománnyal, – 3 puszta telek. – Keresztény ura: Hasy Simon, adó: 5 Ft. Török földesúr: Jussop Belu basa volt Szigetből, minden háztól 1 Ft. adó, 3 nap robot. – Kálvinista lakosság.
Mellik:
6 jobbágy, 3 fiú, 4 lány. – Állataik: 7 ökör, 9 tehén, 14 borjú, 4 bika, 10 disznó, 2 kas méh. – 42 hold szántó, – 10 kaszálónyi rét, – 4 hold erdő. – Keresztény ura: Kaposvárról Király Ferenc, minden háztól 1 Ft. adó. Török ura Szigetből volt Achmet iszpáhi, minden háztól 50 den. és 3 nap robot. – Puszta templom, – kálvinista lakosság.
St. Lasslo:
2 ház néhány hónap óta. – Sárkány birtok.
St. Miklós praedium:
120 hold szántó, – 30 falc. rét, – 40 kapás szőlő. – Keresztény ura: Pathy Pál, akinek semmit sem adnak. Török ura Szigetből volt Sehe Secle, adó 3 Ft.
St. Egét praedium:
50 hold jó, 50 hold elvadult szántó, – 30 falc. rét, – erdő 1 óra járásnyi területen. – Keresztény ura: Pathy Pál. Török ura Haszán iszpáhi volt, akinek minden ház 1 forintot adott. – 10 éve puszta.
Büdosfa:
Az összeírás idején puszta volt, lakói közül kettő Nagypéterden, három Ranodfán él. – 6 fiú, 2 lány. – Állataik összesen: 10 ökör, 7 tehén, 18 disznó. – 75 hold szántó, – 40 falc. rét, – 20 hold erdő, bozótos. – Keresztény uruk nincs, privilégiumuk van, mely szerint sem robotot, sem mást nem szolgáltatnak. Zrínyi Ádám védelme alatt álltak, ezért 1 török szőnyeget adtak. Török ura Muha Bulok basa volt Szigetből, minden ház 25 dénárt, 1 okka vajat, 1 kocsi szénát, 3 kocsi fát adott, ezen kívül 3 napot robotolt, tizedet adott. – Kálvinista lakosság.
Szigetvár kerület.
(Baranya, Somogy m.): Istvandy – Daran – Zokona (Csokonya) – Wischanta – Uinop (Ujnép) – Rineckh Sent Khieräll (Rinya Szent Király) – Gergethe – Läbäth (Lábad) – Hosszifallu – Hamock Sent Gergen – Waschally – St. Mihäll (Szt. Mihály) – Peterhita (Péterhida) – Szenzy – Korpäth – Kaderykuth – Hentschey – Hederhel – Bötz – S. Märthon – Kamanzy – Ocoräth – Gägits (Kákics) – Ibäny – Bogtas – Schilley oppidum – Vock – Mogorfa – Gis Cänn – Weiszlo – Haraszty – Schämor – Bieritz – Waschky – Luschack – Capolna – Zalatha – Sullänzy – Histär – Röhfallu – Tott Harasty – Tott Szt. Märthon – Prograntz – Venöck – Gridischy – Lässärzä – Lakotza – Szt. Warbäsch – Tott Uifallu – Prottorcy – Sammässchy – Nemeske – Wöhresch (Vözs) – Zullimär (Szülimály) – Zertü – Mellik – St. Lasslo – St. Miklós praedium – St. Eget – Büdosfa

Content provider