HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 136. - No. 023.

Date 1747
Description

Másolat mikrofilmen, eredeti Jugoszláviában.

Text

Conscriptio
Az összeírás rovatai a következők: név, jobbágy, fiú és testvér, – zsellér, – özvegy, – ló, csikó, ökör, tehén, üsző, tinó, disznó, juh és ökör, – kas méh, – hold szántó, – kaszáló falcatura, – kapás szőlő, – szilvafa. – Az egyes falvak összeírása végén feltüntetik a kanalas malmokat.
Sziracs kamarai uradalom.
(Pozsega m.): Sziracs oppidum – Szrediany – Kolubniak – Schribovacz – Kyb – Dolliany – Millinovczy – Karanofczy – Botlavina – Teresze – Groaffliany – Markofczy

Content provider