HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 020.

Date 1748
Text

Conscriptio
Az iratot a korábbi őrjegy tanúsága szerint 1851. szeptember 27-én kiadták a kamarai levéltárból.
Az UC mutatókönyv utalása szerint a fenti irat eredetije az UC 54 : 13 jelzetű szám alatt található!
Districtus Cameralis Bachiensis.
(Bács-Bodrog m.): Jankovecz – Almás – Kattymár – Rigicza – Csatállya – Baracska – Dantova – Szántova – Biregh – Kolluth – Bezdán – Monostorszegh – Kupuszina – Pregivicza – Szt.-Ivány – Bukcsinovacz – Szonta – Bogojeva – Karabukova – Viszka – Begyan – Plavna – Bukin – Palanka – Cseb – Szilbás – Pivnicza – Deszpot-Szt.-Ivány – Schove – Kuczara – Katty – Temerin – Verbas – Kulla – Szivacz – Bresztovacz – Doroszlo – Miletity – Hocsák – Parabuty – Paraga – Tovarisova – Obrovacz – Keer – Zombor – Madarás – Bulkes – Lalik – Szekity – Velity – Male Higyos – Veliki Higyos – Emusity – Omarovicza – Topolya – Pajsa – Porkaja – Kakova – Pzilipova – Perkaczova – Nemcsák – Podgajacz – Szelencze – Stublina – Jossan – Gajdobra – Megyes – Vebrovacz – Birvala – Veliki Keresztur – Bela Radanova – Goloszelistye – Bresztovcze

Search result navigation
Content provider