HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 019.

Date 1746. január 29.
Text

Cameralis aestimatio.
Galsa:
A határos falvak felsorolása. – A helységhez tartozó szántóföldek kiterjedése, pozsonyi köbölben. – A búza, árpa, zab és törökbúza vetésterülete, valamint a kilenced várható hozama, pozsonyi köbölben. – A szőlőhegy területe kapásban és a várható földesúri kilenced, po. urnában. – Évi taxát v. censust fizetnek. – A báránykilenced várható hozama. – A süldőtized hozama. – A méhkilenced jövedelme. – A földesúri kocsma és mészárszék évi hozama. – A pálinkafőző üstökre kivetett földesúri adó.
Világosvár:
A határos falvak felsorolása. – Földjét kétharmad részben a határőrök, egyharmad részben a helybeli parasztok használták. – A határőrök eddig semmit sem fizettek az uradalomnak; a javasolt adóösszeg. – A parasztok kezén 400 iugerum szántó volt, (egy iugerum á 3 pozsonyi mérő!) A nona várható mennyiségi értéke. – A tavaszi vetés (árpa, zab, kukorica) és a várható kilenced. – Bárány, malac és méhkilenced; hozama. – A földesúri kocsma és mészárszék jövedelme. – Egy szárazmalom, földesúri adó. – Minden pálinkafőző üst után évi 2 ft. adó. – A paraszti szőlők utáni kilenced jövedelem, po. akóban. – Néhány csupán tűzifát adó földesúri erdő.
Kazimir puszta:
Eddig nagyrész a határőrök használták ingyen. – Az uradalom számára esedékes búza, árpa és zabkilenced nagysága. – A puszta más részeit a parasztok közlegelőnek használják.
Cosa puszta:
A puszta hegylábnál fekszik és meglehetősen kicsi. – Kaszálója bozótirtás nélkül semmi hasznot sem ad. – Részben kipusztult paraszti szőlőterület; a várható borkilenced.
Kér puszta:
Eddig ezt is katonák használták. – Nincs sok szántóterülete, a várható gabona-kilenced. – A rétek szénahozama az uradalom számára, szekérben.
Bernód puszta:
Eddig a galsai és a világosi határőrök használták. – Szántóterülete, pozsonyi köbölben, az őszi vetés nagysága és a gabona-nona jövedelme. – A tavaszi árpa és zab vetés és várható kilenced nagysága.
Bernoszol diverticulum:
Földjét korábban az uradalmi jobbágyok használták, de kb. 5 évvel ezelőtt Paulich kapitány erőszakkal elfoglalta, azóta ő használja. – A szántóterület pozsonyi köbölben; az őszi vetés és a várható nona-jövedelem.
A földesúri jövedelmek alapján, 5%-os kulccsal számított tőkeérték: 14.979 ft.
Világosvári uradalom.
(Arad m.): Galsa – Világosvár – Casymir – Cosa – Keer – Bernod – Bernoszel diverticulum

Search result navigation
Content provider