HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 122. - No. 010 / b.

Date 1678. december 5.
Description

Copia

Text

Conscriptio
Ez az összeírás az UC 122 : 10(a) jelű conscriptio latin nyelvű másodpéldánya, azzal (egészen lényegtelen kivételektől eltekintve) szószerint megegyezik. Ilyen eltérés pl, hogy a magyar nyelvű eredetiben áthúzott szöveget itt áthúzás nélkül írták le.
(Abaúj m.): Szikszó oppidum

Content provider