HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 119. - No. 027.

Date 16. század vége
Description

Egykorú fogalmazvány.

Text

Consignatio
Kamarai jegyzék, illetve kivonat azokról a censusbeli és természetbeni szolgáltatásokról, melyeket a nyitrai várbirtok pertinenciáiból november 26. és január 6. közt szoktak a subditusok – urbarialis kötelezettségeiknek megfelelően – a földesúrnak beadni. Az egykorú fogalmazvány nincs datálva, de írásmódja szerint könnyen datálható a 16. század végére.
NB! A forrás kivonatolását mellőzöm, mert az egyes településekre vonatkozó kevés adat – hiszen 1 1/2 hónapot el sem érő időtartam alatti szolgáltatásokat rögzít csak a consignatio – szemmel láthatóan nem más mint az UC 119 : 6-ból készült kivonat. – Ellenben: az előforduló helységneveket azért jegyzem fel, mert az UC 119 : 26 csak huszonhét települést közöl, hiszen töredék, illetve: a huszonhetediket, azaz Lakácsit már csak pársoros töredékben, ugyanakkor ez a consignatio negyvenhárom települést nevez meg – mint azt külön meg is jegyzem az oldalt jegyzett települések sorában – s mivel az extractus teljes, ezért teljes a pertinencialis falvak benne foglalt jegyzéke is. – A consignatioban településenként közölt 1–2 urbarialis adat egyező az UC 119 : 26-nak e rövid időszakra eső adataival. A consignatio egyébként csak a szokványos szolgáltatásokat jelöli meg, hiszen pontosan ezeket kell ebben a téli időszakban adni. – Egyetlen adatra azonban felhívom a figyelmet, melynek csak rubrikája volt meg az UC 119 : 26-ban, itt azonban megvan, s ez: a consignatio integra sessiókban, illetve integra sessiora átszámítva megadja településenként a sessió-számot is. – Egyébként a consignatio pontos címe, mely híven tükrözi tartalmát: „Consignatio census et alicrum accidentiorum ex pagis ad arcem Nitriensem spectantium a die 26 Novembris usque ad diem 6 January quotannis praestari solitorum”. – Ismétlem: az irat kivonatolását a fenti okok miatt mellőzöm, a helységjegyzéket azonban közlöm.
A nyitrai várbirtok tartozékai.
(Nyitra, Trencsén m.): Apathy prope Baymocz – Zwchan – Rachik – Dwornik – Weztenycz Superior – Weztenycz Inferior – Hradisko – Zkachan – Lehota prope Baan – Apathy prope Baan – Pwspeky prope Baan – Matycz – Dobrassow – Nassticz – Zkalka – Iztebnyk – Pwspeki prope Trinchin – Driethoma Superior – Driethoma Inferior – Appathy prope Trinchinium – Trebetyoz – Oztro – Krakowan – Ardanocz – Radossnya – Pwspeky prope Chab – Lakachy – (Eddig megvannak a települések az UC 119 : 26-ban is!) – Zyl – Chab – Chekey – Dawasy – Thormos – Syron prope Gymess – Pogran – Bodok – Kys Emőke – Chapor – Moehcnak – Kyralj – Iregh – Negied – Nagy Kerstenen – Kys Kerstenen

Search result navigation
Content provider