HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 119. - No. 017.

Date 1672. június 14.
Description

Eredeti.

Text

Inventarium
A besztercebányai kamara megbízottai – élükön báró Joanelli András János kamaragróffal – által a helyszínen készített inventarium abból az alkalomból, hogy új officialist iktatnak be a kamarauradalom provizori tisztébe. Kelt a várban, a fenti napon – NB! Ez az inventarium sokkal szakszerűbb és bővebb, mint az UC 119 : 10 alatti, 1670-ben készült inventarium, mely az ingóságokra, allodiális vagyonállagra vonatkozik. Viszont kevesebb ebben a birtoklástörténeti adat, mint az előbb keltben, a tárgyi anyag azonban messze jobb.)
Lypcse arx:
A megbízottak a fegyveresházban kezdik a leltározást, ahol faágyakban álló s azok nélküli szakállas puskák, dobok, pirotechnikai eszközök, alabárdok, ólom (mázsában), golyóöntő formák, igen sokféle, már készre öntött golyó (ágyúba, puskába, szakállasba, muskétába), kopják, dárdák, zászlók, végül a pirotechnikai eszközök előállításához szükséges szerszámok vannak. – Az ún. „Dobolo Basta”-val folytatódik a leltár. Itt dobok, ágyúkerekek, egy nyoszolya és 3 fontos golyót kilővő ágyúk vannak. (A két ágyún egyforma véset; eszerint 1571-ben öntötte mindkettőt Franz Ollmützer császári ágyúöntő-mester. A véset teljes német szövegét leírták a leltározók, s az a Fol. 2-n olvasható.) – A vadaskert felőli bástyán: egy 4 fontos ágyú s egy 1 1/2 fontos golyókat kilővő ágyú. (Az egyiken Bakoss János magyar ágyúöntő-mester 1600-ból származó öntői vésetének latin szövegét is leírják a leltározók, a másikon csak a kaliberre és a tulajdonosra vonatkozó rövid vésetszöveg van.) – A kápolna feletti bástyán: két kisebb ágyú (a rövi vésetszövegeket itt is idézi). – Vadászhálók (= „retia Venatoria No 29”). – Egy olyan vasalt láda, mely a magasba vonható (ti. ütődés és sérülés nélkül), s egy másik láda, amelyben lisztet lehet tárolni. – A fatoronyban (= „in Turri lignea”) egy óra és egy kis harang. – Az ún. „Zöld palota”-ban: 5 nagy lisztesláda. – Az ez alatti bástyán: 2 ágyú (Weselényi nádor és felesége: Széchy Mária tulajdonjogára vonatkozó vésetekkel és 1652-es évszámmal). – A kapu feletti kis előtérben: szakással puskák. – A kapu melletti bástyán: 9 csövű seregbontó ágyúk, vagy „orgona”. („Organum vulgo, Sereg bonto, Novem fistularum”). – A lovászmester lakása feletti bástyán: egy kis, Weselényi-féle ágyú (vésetszöveggel). – A hosszú istálló feletti raktárhelyiségben: öt és fél hordó (kb. 55 csöbörnyi) komló. – Az istálló feletti kis szobácskában: 1 kerek asztal és 1 nyoszolya. – E melleltti másik kis szobában: egy öreg nyereg, lovak betöréséhez alkalmas (=„Antiquum Ephippium, pro Exercendis Equis”), továbbá: – „Cista cum separatis Cistulis, vulgo Speis Casten” valamint egy lsiztesláda, különböző szíjazatok, egy „Ephippium ad lecticam spectans”; gyertyaöntő formák, rézből. – A kocsiszín (de így: „Domus Curruum”) mellett és benne: szánok, hintók, kocsik: „2 Trahae (= szán) complicatae, 2 Lecticae, quarum apparatus vulgo Materia Samat abscissus. Lectica tecta ad instar sedilis. Carpentum tectum. Currus pro vehendis rebus mobilibus, absque tectura.” – De vannak ugyanitt vasból öntött ágyúk és van két vaskerék is. – A kovácsműhelyben: Sima üllő, szarvas-üllő, különböző nagyságú kalapácsok, fújtató, valamint egy lóbillogzó vas: „Ferrum pro signandis ... equis, Litteris G. H. U. Földesúr notatis”.. – Két malomkő. – A lőporosházban: ágyúkhoz való lőpor (mázsákban), emelőcsiga, de vaskerekei töröttek; ajtókra való vasalások, fúrók, melyek a víztárolókhoz való facsövek kifúrására alkalmasak; egy nagy nyárs. – A lőporos ház kapuja mellett: 2 mozsárágyú. – A konyha alatti szobában: oldalszalonnák, hájkötegek, valamint egy kézimalom: "Mola manu regibilis”, továbbá: „12 Metretae vulgo Sapones Burendae” (= brinzatúró), ablakzárak és két lámpás. – Egy másik, e melletti helyiségben: vashegyű nyilak. Kerekeskúthoz, illetve ciszternához való nagy kerekek. Borkorcsolyák: „7 scalae pro dimittendo vino in Cellas”, valamint egy borvonó kötél. – Egy kis szobában: néhány csöbörnyi bor. – A sáfárházban: nagy rézfazekak s egy üst, amelyikben faggyút lehet olvasztani. – A fürdőházban: rézüstök. – A grófnő (NB! A vár a kamarai konfiskálás előtt Wesselényi nádoré és feleségéé: Széchy Máriáé volt!) palotájában (azaz: lakószobájában): díszesebb bútordarabok (bőrbevonatú székek, finom asztalok, íróasztal, kerevet, heverő). Vasvesszők ablakrácshoz (= „3 Baccelli ferrei, fenestris applicandi”). – Az e melletti boltíves szobában: fehér asztal, egyszerű nyoszolya, egy rongyos spanyolfal és egy „Conservatorium poculorum vulgo Schenktisch”, tehát: pohárszék. – Ebből a boltíves szobából nyíló nagyobb szobában: egyszerű nyoszolyák, hosszúkás asztalkák, és egy mángorló: „Movimentum pro emolliendis linteis vulgo Roll”. – Az emelletti boltíves helyiségben: ládaszerű nyoszolya, aszalt alma és aszalt szilva (mérőben), valamint aszalt cseresznye is: „1/4 Metretae seu Mitownicza” (a szlovák szó a mértékegység ottani közhasználatú szlovák neve). – A kancellária feletti helyiségben: asztalok, nyoszolya, szék. – (Ezután a kápolna leltára következik, benne részletesen felsorolva az egyházi ruhák, könyvek, kegyszerek.) – A kápolna melletti kis írószobában: asztalkák, egy nagyobb asztal, székek, nyoszolya. – A kerengőre nyíló szobában és az előtérre nyílóban is: ugyanezek a bútordarabok; a sáfárházban is csak néhány egyszerű bútordarab. – (A fol. 5-ön és az 5/v-n is: a különböző, kisebb-nagyobb lakószobákban hasonlóképpen: ágyak, ill. nyoszolyák, asztalok, székek.) – A kocsiszín melletti kis boltíves szobában: egy pálinkafőző üst, fedővel, az üst 1 1/2 csöbör űrtartalmú; egy réz kanna, mely kb. 14 meszelyes. – A nagykonyhában: asztalok, sűtőteknők, egy konyhaasztal. – A várbeli magtárban: kétszeres, tiszta búza, árpa, köles, lencse, borsó, zab és kenyérnek való liszt (mérőben). – (Ezután a fol. 6–11-ig a leltározók sorra veszik a vár oldalt jegyzett – Lypche oppidummal kezdődő – tartozékait, s csak azt jegyzik fel, hogy mennyi lett volna a készpénzbeli s részben természetbeni jövedelem-járandóság az adott helységből, s abból a provizor mennyit vett fel. – Az adatokból úgy tűnik, hogy a természetbeni apróbb szolgáltatásokat mind pénzen váltották meg a subditusok, hiszen csak itt-ott van egy-egy adat túróra, brinzára vonatkozóan. Ugyanígy egy-egy összeggel kiveti a molnárok és a kocsmárosok által fizetendő készpénzárandát is, s ha van: a pálinkafőző üstért, illetve a szabad pálinkafőzésért fizetendő árendát; egyéb adatot ebben a részben nem közöl. Majd a 11/v folión áttér ismét a lypcsei uradalmi serfőzőház leltározására): Kb. 50 csöbör űrtartalmú sörfőző üst. Egy másik üst a komló számára, 2 nagy kád, egyikük vasabroncsos. Különböző méretű edények a sör hűtésére; söröshordók, nagy kupák (szlovákul: „Sochtari” – azaz sajtárok – ezt a szlovák nevet is feljegyzi.), kosarak, kancsók. Mérős űrmérték, rosták; nagyobb mennyiségű maláta és kifőzött sör. (A mértékegység: a csöbör.) – Ezután a lypcsei, váraljai allódium kerül sorra: fejőstehenek, bikák, borjúk (érdekes módon: két öreg tehenet külön inventálnak, de egynek számítják:) „Vaccae duae antiquae, pro una numeratae, quae est una”, majd: üszők. – Baromfi (ludak, kacsák, tyúkok – mindenütt külön megjegyzi: „seniores” vagy „juniores”). – Méhek (40 kasnyi, de két kasnyi belőlük gyenge család). – Majd áttérnek a leltározók a várhoz tartozó Nemecka-i allódium inventálására, ahol csak szarvasmarhák és baromfiak vannak. (Ludak, pulykák, tyúkok.) – Ezután a Zakluka nevű hegyen hegyilegelőre kihajtott számosállat-állományt veszik számba (kecskék, juhok, bárányok, kosok, gidák, sertések; a birkákból és a kecskékből külön feltüntetve a nem fejhető állományt darabszám szerint). – Majd visszatérnek a leltározók az allodialis központba, és az inventariumot az allodiális kert rövid leltárával zárják. Ebben: rézből készült öntözőkannák: „2 Canthari Cuprei pro spergenda Terra”. – Van egy harmadik is, de az ki van adva kölcsönbe. – Metszőollók és egy vas kertiszerszámok: „Forfices pro abscindendis arborum violatis ramusculis, Cum alys adhuc 11 Instrumentis ferreis in, vel ad hortum spectantibus”.
A lypcsei kamarauradalom.
(Zólyom m.): Lpyche arx – Lypche oppidum – Uliczka – Walaska – Alsó Lehota – Kokava – Jessenye – Praedajna – Nemecka – Dubova – Rastoka – Bruszno – Szent Andrass – Mezibrod – Hiadel – Lutschatin – Potkonicza

Search result navigation
Content provider