HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 115. - No. 084.

Date 17. század
Text

Conscriptio
Körzetek szerinti összeírás, a felső, Lengyelország felé fekszik.
Ticha:
Lakott soltészség – Jobbágyok névvel, fiak – Telkük nagysága – Állataik: lovak, ökrök, tehenek, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Elhagyott telkek névvel – Egy exempt telek, Homonnay gróf adta egy libertinusnak – Papi telek – Zsellérek névvel, igás állataik vannak – Elhagyott telkek szántóin földesúr részére elvetett zab köblök – Soltészek juhdézsmáláskor, amit közönségesen sztrongálásnak hívnak, fizetnek, azon a címen, hogy juhdézsmával nem tartoznak. – Szt. Györgykor 5 ft. Mihálykor 1.50-et fizet; disznókból, méhekből tizedet ad, azonfelül fizet is; zabot, 2 üszőt, konyhára szükséghez képest bárányokat ad, 12 tyúkot, 2 ludat, 12 tojást, vajat. – Aratáskor, kaszáláskor és szüretkor szekérrel tartozik szolgálni, rendkívüli esetekkor is; két zsákot ad évente. – Batykó aratáskor hordáshoz szekeret ad, egy ökröt földesúr konyhájára; sertés és méhtizeddel tartozik, templom után pénzt és viaszt ad. – Jobbágyok Szt. Györgykor és Mihálykor fizetnek censust, sztrongáláskor fizetnek; három nagy ünnepen bormérés helyett közösen fizetnek. – Vajdáláskor bírságok földesúré. – Jobbágyok földesúr konyhájára ugyanazt adják mint a soltész; azonkívül zsindelyt adnak, megállapodás szerint. – Bükk- és fenyőerdő
Voloszenka:
Egy lakott és egy puszta soltészség – Elhagyott telkekből nyolcat az erdő benőtt. – Jobbágyok földesúr részére szénát kaszálnak. – Makkos bükkerdő
Luh:
Rebellisek az egész falut felégették, két jobbágy van csak; telkeket az erdő benőtte. – Elhagyott telkek rétjeit földesúr részére kaszálják, 3–4 szekeret ad. – Konyháravalót képességük, és tiszt rendelése szerint adnak.
Bisztra:
Bormérés mellett kántorpénzt is fizetnek
Knyahina:
Elhagyott telkek rétjei földesúr részére kaszálják, parancsolat szerint. – Makkos bükkerdő
Domasina:
Fejszével és faragással szolgálnak, 1000 zsindelyt tartozik a falu földesúrnak adni. – Bükk- és fenyőerdő
Szucza:
Földesúr részére 4 köböl zabot vetnek – Bükkerdő
Huszak:
Teljesen elhagyott, egykori telkek száma, erdő és cserjés nagyrészt benőtte.
Újszemere:
Serfőző, fizetnek utána, azonkívül minden főzésért külön. – Bükkerdő, makkéréskor tizedet adnak
Szmerekova:
Szükséghez képest építőmunkával szolgálnak – Bükkerdő
Kosztyovapasztély:
Földesúr részére rétekből egy részt elkerítenek, azt kaszálják és behordják.
Ungvári kincstári uradalom.
(Ung m.): Ticha – Lucha – Bisztra – Lubnya – Knyahina – Domasina – Szucsa –Zauszia – Nagy Turicza – Uy Szemere – Bukocz – Mércze – Szemerekova – Kosztyova Pasztély – Szolya alias Sómező

Search result navigation
Content provider