HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 115. - No. 002.

Date 1585
Text

Signatura proventuum
Ond:
Egész-, fél- és zselléri telkek – Censust Szt. Mártonkor fizetnek telkenként – Vetéseikből földesúrnak kilencedet adnak, jövedelme kévékben, tavalyi jövedelme, értéke; tizedet gabonából és borból az egri püspöknek adnak. – Szőlőhegy, kilencedet a tokaji várnak adnak, évi jövedelme, értéke. – Hegyjog jövedelme – Császári szőlők, pénzért műveltetik, hozama jó évben, értéke. – Bormérés jövedelme évente – Császári rét, szénahozama, értéke – Jog szerint semmi ajándékot nem adnak, hanem akaratuk és képességük szerint. – Büntetések – Jövedelmek végösszege
Tarján:
Jelenleg a török miatt egy része puszta, jobbágyok egykori és jelenlegi száma. – Sertéstized-váltság pénzben – Kaszálók bőségesen vannak, szántók szintén, erdő kevés. – Halászóhelyek, fogott hal fele a váré, fele a halászoké, jövedelme.
Kiniz:
Gabonatized mellett báránytizedet is az egri püspöknek adnak. – Erdeik nincsenek, azért sertéstizedet nem adnak – Halászat, halak eladásából jövedelem – Kaszálók bőven vannak, kb. 20 ölet szoktak évente őfelsége számára kaszálni és gyűjteni, értéke.
Wys:
Elhagyott telkek is – Egri püspöknek tizedet méhekből is adnak – Kaszálók bőven vannak, a vár szükségére évi hat ölet szoktak gyűjteni és kaszálni, értéke. – Ajándékot évente háromszor adnak, húsvét, pünkösd és karácsonyra, provizorok kapják.
Prod:
Vetésekből, bárányokból sem kilencedet, sem tizedet nem adnak. – Sertéstized helyett 4 hízót adnak, értéke – Ajándékot úgy adnak mint a visiek, tyúkokat, ludakat, értéke.
Sárköz:
Libertinusok is – Jobbágyok mellett házas és házatlan zsellérek is – Censust Szt. Mihálykor fizetnek közösen, összege – Fertont karácsonykor fizetnek, összege – Birtoktörténeti adatok – Kilencedet és tizedet a szatmári várnak fizetnek, hozama, értéke. – Két malom, búzajövedelmük, értéke. – Sertéstized jövedelme – Gázló, jövedelme – Kaszáló, 40 vagy 50 ember alig kaszálhatja le egy nap, kb. 20 öl szénát jövedelmez, értéke. – Allódium, nem jó, provizorok vetésen kívül semmit sem instruáltak ide.
Béltek:
Censust Szt. Mihálykor, fertont évente háromszor fizetnek, összege. – Kilencedet földesúrnak, tizedet plebánosnak adnak – Bő makkos erdők, sertéstized és pázsittized jövedelem, értéke, sertésváltság jövedelme. – Elég nagy szőlőhegy kilenced földesúré, tized plebánosé, jövedelme. – Két császári szőlő, hozamuk, értékük – Császári kaszáló, nagysága kaszásokban, szénahozama, értéke. – Az erdőben bőven vannak vadak. – Mindennemű szolgálattal földesúrnak tartoznak.
Szamosbács:
Censust Szt. Györgykor és Mihálykor fizetnek, összege – Kilencedet földesúrnak, tizedet a szatmári várnak adnak – Kereszténypénzt is fizetnek, bárány-, méhtizeddel és váltsággal együtt jövedelme. – Hajómalom a Szamoson, búzajövedelme, értéke – Évente a szatmári várhoz adnak vágómarhát, értéke – Szt. Mihálykor vajat adnak, 3 sajtot, értéke – Halászóhely, halászok minden pénteken halat tartoznak a várba adni. – Mindennemű szolgálattal a várhoz tartoznak
A jövedelmeket csak az egyes falvak végén adja meg, végösszeget nem közöl.
Tokaji és szatmári váruradalom.
(Zemplén, Szatmár m.): Ond – Zombor – Tarián – Kynys – Wys – Prod – Sárkeöz – Belthech – Zamosbech – Azzalo

Search result navigation
Content provider