HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 115. - No. 018.

Date 1688
Text

Inventarium
Provizor változás alkalmából felvett leltár.
Tokaj:
Kúria, két oldalró sövénnyel kerített, kapuja romaldozó, leírása, az 1677-es tűzvészben annyira elpusztult, megrongálódott, hogy nagy részét renoválni kellene. – Pince, feljárója beomlott, gerendás volt, benne munkásoknak való túró egy hordóban, hamarosan ki kellene adni, mert megromlik. – Elpusztult veteményeskert, virágos is. – Jégverem – Búzavermek a kertben, most összeomlottak – Másik kúria, leírása, hozzátartozó borház, benne dézsmabor, pénzen vett bor, lőre, loasz bor, máslás, üres hordók, átalagok, kádak, törköly, hordó kádak, musthoz való kádak, puttoyok fenyő és tölgyfából, szedőedények, vaskarók, törkölyvágó kapa, tőke livó, dézsák, sajtárok, hordó szájához való kanár fúró, abroncsok; tornácán – mely botalpfára van építve – egy jó és egy rossz sajtó, vízhordó hordók, 2 búzaverem. – Főzeléktároló kád – Pénzen vett orosz bor – Harmadik kúria, leírása, berendezése, szita, faragó fejsze, vasvillák, sütőteknő, liszttartó kád, csuprok, hordók, kaloda. – Szárazmalom a kúria udvarán, deszkából, teteje szindelyes, vámtartó hordó, vámbúza és kétszeres köblök, búzamérő edények, vas ficsor; malom mellett molnárház, méhessel. – Serfőző, leírása, berendezése – Vendégfogadó, roskatag, leírása – Mészárszék – Dézsmaház – révház – Várban pincék, ecettel, borral – Igás ökrök, ludak, tyúkok – Vasas szekerek, ekék, taligával. – Allódiális szőlők névvel, nagyságuk kapásokban, állapotuk. – Vám, díjszabása, jövedelme – 1674-es urbáriumból feljegyzések dézsmálásról, törkölyt is dézsmálnak. – Idegenek, akiknek itt van szőlőjük, hegyvámot fizetnek – Régen földesúr részére, egy hordó bort foglaltak le, akár jó, akár rossz termés volt, földesúr fizetett érte, mióta Thökölyé, azóta megszűnt. – Allódiális rétek névvel – Halászó vizek névvel, fenékhálóval nem szabad halászni, csak földesúr részére, Szt. Lőrinctől tilalmas, egész addig, míg földesúr részére le nem halásszák, utána szabad; másik halászóhely mindig tilalmas, árvízkor szokott bele hal menni, halászok tartoznak rekeszteni. – Kecsege halászóhelyek, hatodik nyíl a bíróé – Kocsmák karácsonytól Szent Mihályig földesúré. – Vásárok jövedelme 4 részre oszlik: földesúr, tokaji kapitány, bíró, vásárbírók. – Lakosok szántással, vetéssel, aratással, várhoz való szolgálattal nem tartoznak, szőlőt művelnek, egy rét kaszálásával, gyűjtésével, behordásával, faszállítással, amlomba búzahordással tartoznak, és amire a tisztek kötelezik őket. – Semmiféle ajándékkal nem tartoztak és tartoznak – Büntetések
Tarcal:
Kúria tartozékaival, leírása, állapota – Veteményes kert, elpusztult – Elvetett őszi és kétszeres köblök – Lakosok panaszolják, hogy nincsen malmuk, ha a tiszt száraz malmot építtetne, földesúr jövedelme szaporodna.
Keresztúr:
Dézsmaház, hely, leírása, berendezése – Borház, pince – Csűröskert a város végén, most épület nincs benne. – Allódiális szőlők, állapotuk – Elvetett őszi kétszeres köblök – Szt. Márton adót fizetnek, összege; idegenek taxája itt levő házaik után a városé volt, Homonnai úr alatt ez occupálták. – Allódiális szántók itt nincsenek, Rakamazon vetettek őszit és tavaszit is; Rakamaz pusztulása után a várostól vettek el földeket földesúr részére, nem ad olyan jó búzát, mint a rakamazi, a városnak is hiányoznak ezek a földek. – Halászóvizek névvel, tilalmasak – Erdők, részben tilalmasak, makkéréskor hízlalásért tizeddel tartoznak. – Telkek utáni földekből ötödöt, irtások után tizedet adnak, minden kaszával kaszált vetés után holdanként fizetnek is. – Tizedszedőt a 3 bíró tartozik ellátni, ezért mentesek a tized alól. – Szőlők után ötöddel tartoznak, idegenek hegyváltságot is adnak, zabot, kappant, kalácsot. – Idegenek itt vásárolt bor után ászokvámmal tartoznak – Plebánosnak a két felé osztott dézsma feléből nyolcadot adnak. – Disznókból pázsittizedet adnak – Kőbánya, akinek a kivágást megengedik a tisztek, pénzzel tartozik érte, gondozásával a bíró köteles. – Szántással-vetéssel a rakamazi határba tartoznak, a tisztek rendelése szerint, vagy amennyire idejük van; rétet tartoznak kaszálni, szőlőt művelni.
Berzeg:
Malom
Vámosújfalu:
Malom a falu végén, négyköves, kettő alulcsapó, kettő felülcsapó, leírása, molnárházzal együtt, felszerelése, molnár harmados benne, kenyérre való gabonát kap, malompor az övé; deszkák, gerendák, vám kétszeres köblök. – Allódiális szántók két nyomásban, befogadóképességük. – Rét, szénahozama – Erdő, makkéréskor tilalmas, tizedért makkoltathatnak – Halászóvizek, tilalmasak.
Vencsellő:
Kúria tartozékaival – Cselédház, szalmával fedett
Minden helységben fel vannak a jobbágyok tüntetve, névvel gyalogszeresek, szabadosok. – Pénzrestanciák, követelések – Birtoktörténeti adatok – Szőlők körüli észrevételek, keresik mi az oka az allódiális szőlők pusztulásának, meghagyás és tiszteknek és vincelléreknek, jegyezzenek fel minden a művelésre fordított költséget, kiadást. – Jó lenne, ha a kis szőlőket eladnák, és árukat a nagyok megművelésére fordítanák. – Néhány szükséges javításról.
Rakamaz:
Censust nem fizetnek – Allódiális szántók 3 nyomásra, minden nyomásra annyit foglalnak, amennyi kívántatik. – Rétek, szénahozamuk – Tilalmas erdők – Tilalmas halászóvizek, amikor halásszák a halak 2/3-a földesúré, az apró halak egészen a halászoké. – Őszi és tavaszi mellett főzelékfélékből is adnak tizedet: kölesből, lencséből, borsóból, kenderből; azonkívül bárányokból, gidákból. – Ajándékkal nem tartoznak, de ha földesúr Tokajba jön, valami konyháravalóval, kevés lúddal, tyúkkal, tojással tartoznak. – Birtoktörténeti adatok – Ha a falu felépülne, minden majorságot ide kellene helyezni.
Tiszaladány:
Halászóvizek, részben tilalmasak.
Tarcal:
Előbbiek mellett méhekből is adnak tizedet, báránytized a prédikátoré. – Ajándékba a bíró a 3 sátoros ünnepre bárányt, kappant, malacot adott az udvarbírónak, mikor mije volt; jobbágyok földesúr idejövetelekor kedveskedtek ajándékkal.
Szada:
Rétek, szénahozamuk, tisztek néha pénzért eladják a füvet, mást kaszáltatnak földesúr számára. – Halászóvíz tilalmas.
Thököly Imre birtokai.
(Zemplén, Szabolcs, Bihar m.): Tokaj – Zelemér – Tarczal – Bodrog Keresztur – Rakamaz – Tisza Ladány – Vámos uy Falu – Tarján – Szada – Berzegh – Vencsellő – Berczel – Timár – Balsa – Karád – Téglás – Nyir Adon – Hosszu Palyi – Monostoros Palyi – Püspök Ledán – Pocsai

Search result navigation
Content provider