HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 115. - No. 017.

Date 1685. április 18.
Text

Conscriptio
Tokaj:
Nádasdy ház, fallal övezve, szabad kocsmával, mészárszékkel, jövedelme, bére változó. – Birtoktörténeti adatok – A házhoz bolt tartozik, fizetnek utána – A házban két prés tartozékaikkal, kádakkal, némelyik törött, régiek és újak, csöbrök, dézsák, tölcsérek, vedrek. – Házhoz tartozó szőlők névvel, megmunkálásukra fordított díjjal; karózás, kapálás, hányás, őrzés. – Különböző házak, részben puszták, veteményes kertekkel, szőlőkkel, néhányakban szabad kocsma. – Csáki gróf kúriája, szabad kocsmával, árendája, mészárszékkel. – Hozzátartozó taxás házak, lakójuk névvel – Rétek, szénahozamuk – Szőlők, névvel, napszámért műveltetik, díjszabása
Tálya:
Szőlők – Jezsuiták háza, jól épített, szőlőkkel. – Művelés díja, kifizetett összeg.
Keresztúr:
Fejedelem háza, szabad kocsmával, de nem mérnek, a katonaság állandó megszállása miatt, nem is merik állandóan lakni. – Szőlők, művelési díja
Halász:
Ispán, jobbágyok névvel, fiak – Telkük nagysága – Állataik: ökrök, tehenek, üszők, méhek, disznók – Elhagyott telkek, földjeit nem tudni, 40 éve puszták – Jobbágyok otthon magukban dolgoznak, ha az uradalom területén kívül küldik őket, ketten fognak össze. – Karácsonyra mindnyájan tyúkokat adnak földesúrnak, zsákot, zabot, akinek 4 vagy több ökre van egy köböl, 2 után fél köblöt. – Szántók 4 nyomásban, rétek, szénahozamuk – Makkos erdő, hizlalható disznók, makkéréskor tizedet adnak
Királyi fiskális birtok.
(Zemplén m.): Tisza Thokay – Thállya – Tarczall – Kereszthur – Kisfalud – Liszka – Halász

Search result navigation
Content provider